ERÇEK GÖLÜ

Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Erçek Gölü bölgenin en büyük 2. Gölüdür. Erçek Gölünün birçok önemli özelliği vardır. En önemli özelliği zengin kuş türleridir.Göller bulundukları bölge için çok önemli bir besin ve yaşam kaynağıdır. Göller bulundukları yerin iklim, bitki örtüsü hayvan populasyonu ve yerleşim alanları üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bulundukları bölgenin sosyo – ekonomik özelliğini belirlerler.

Göller açık havza ve kapalı havza gölleri olmak üzere ikiye ayrılır. Sularını dışarı boşaltabilen göllere açık havza denir. Bu göllerin suları tatlıdır. Sularını dışarıya akıtamayan göllere kapalı havza denilmektedir. Bu göllerin suları acıdır.


Erçek Gölü Doğu Anadolu Bölgesinde, Van Gölünün doğusunda yer alan kapalı havza şeklinde bir göldür. Gölün yüksekliği 1803 m’dir. Alanı 106,2 km2 olan Erçek Gölünün ortalama derinliği 18,45 m olarak ölçülmüştür. En derin yeri 40 m dir. Bölgenin Van Gölünden sonra 2. En büyük gölüdür.

Göl kapalı bir havza olduğundan yani sularını dışarıya akıtamadığından suları sodalıdır. İçme ve tarımsal amaçlı kullanılamaz. 

Erçek Gölüne dökülen başlıca akarsu Memedik Çayıdır. Büyükçaylak deresi olarak da bilinen bu akarsu İran sınırlarından doğar. Bununla birlikte Erçek Gölüne irili ufaklı kaynak suları ve kar suları ile beslenen ve yazları kuruyan akarsular dökülür.

Erçek Gölü oluşum bakımından tektonik bir göldür. Van Gölünün 30 km doğusunda bir çöküntü havzası içinde yer alır. Doğudan Erçek Ovası, kuzeyden Şeyh Zengi Ovası, güneyden Irgat Dağlarıyla çevrilidir.

Van ili kent merkezine uzaklığı 30 km kadar olan Erçek Gölüne Van – Özalp karayolu ile kolayca ulaşım sağlanabilmektedir.

Akarsular doğdukları yerden son buldukları göl, deniz, okyanus gibi su kütlelerine ulaşıncaya kadar geçtikleri yerlerin mineral ve besinlerini taşırlar. Bu akarsuların göl veya denize dökülecekleri yerlerde hızları azaldığından taşıdıkları alüvyon, besin ve mineralleri buralarda bırakırlar. Zamanla biriken bu alüvyonlar (kum, çakıl, vb) bu deniz veya göl kenarında deltalar ve ovalar oluştururlar. Bu ovalar hem akarsuların taşıdığı besin ve mineralleri tutarken hem de akarsularla gelen zararlı maddeleri süzerek filtre görevi yapar. Bu bölgelere sulak alanlar denilmektedir. Bu alanlar balıklar, kuşlar ve sucul bitkiler için zengin bir yaşam alanıdır. İlk çağlardan beri en önemli yerleşim yerleri akarsu vadi boylarında veya delta ovalarının kenarlarında kurulmuştur.

Erçek Gölü aynı zamanda bir milli parktır. Ekolojik özellikleri ile başta su kuşları olmak üzere bir çok kuş türü için ideal üreme, beslenme ve konaklama alanı olma özelliğini taşımaktadır. Gölde en fazla bulunan kuş türü flamingolardır. Flamingoların göç yolları üzerinde bulunan bu göl her yıl binlerce flamingoyu ağırlamaktadır. Erçek Gölü havzasında 200 den fazla kuş türü yaşamaktadır. Havza bir kuş cenneti durumundadır.

Erçek Gölünün suları sodalı olduğundan gölde doğal balık türü yaşamaz. 1985 lerde inci kefali balığı bu göle bırakılarak burada yuvalanması amaçlanmıştır. İnci kefali bu gölün sularına uyum sağlayan ve popülasyon oluşturabilen tek balık türüdür.


Ercek_Golu


Van GölüSANATSAL BİLGİ

08/08/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI