FİNLANDİYADA EĞİTİM SİSTEMİ

Finlandiya’da okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite eğitimi. Finlandiyalılar üniversitelere nasıl alınıyor. Fin eğitim sisteminin başarısının sebebi. Finlandiya da öğrenci olmak.


Finlandiya son birkaç yıldır dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip ülkesidir. 2017 yılında dünyanın en kaliteli eğitim sistemine sahip ülkeleri sıralamasında 1. Olmuştur. 2016 PISA’da ise 5. Sırada yer almıştır. Kısa bir süre öncesine kadar modern dünyanın oldukça gerisinde olan Finlandiya eğitim sistemi, yapılan iyileştirme ve geliştirmelerle bugün tüm dünyanın gıpta ettiği bir eğitim sistemine sahip olmuştur.

Finlandiya eğitim sisteminin en göze çarpan özelliği kesinlikle cinsiyet, kültür, ırk, ekonomik durum ayrımı gözetmeksizin herkese eşit eğitim sunmasıdır. Finlandiya’da zengin bir işadamının oğlu ile fakir bir işçinin çocuğu aynı sınıflarda yan yana oturarak ders görür. Kimse, ben çocuğumu farklı bir okula veya özel bir okula göndereceğim diyemez. Zaten Finlandiya’da özel okul diye bir şey yoktur. Bütün eğitim kurumları kamuya aittir. Bu okullar devlet okuludurlar, ücretsizdirler. Bununla birlikte bu okullar kendi içlerinde özerktirler. Bu özerklik çekirdek bir müfredat çerçevesinde kendi eğitim biçimlerini oluşturmalarına dayanır. Ayrıca, Finlandiya’da öğretmenler de önemli ölçüde özerktirler. Her öğretmenin kendi testlerini, mini laboratuvarını oluşturmasına önem verilir. Finli öğretmenler oldukça sıkı bir biçimde eğitilir. Hepsi lisans veya yüksek lisans mezunudur.

Finlandiya’da eğitim sistemi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.

1- Erken Çocukluk Eğitimi

Finlandiya’da eğitim çok erken yaşlarda başlar. En başta "Erken Çocukluk Eğitimi" gelir. Bu eğitim anne ve babaların rızasına bağlıdır. Çocuklar okulda oyun oynayarak birşeyler öğrenir. Yani oyuna dayalı eğitim vardır.

Bu eğitim ücrete tabiidir. Ailenin gelirine göre ve ailedeki çocuk sayısına göre minimum bir tutar belirlenir.

İlk olarak çocuklara birbirleriyle nasıl oyun oynayacakları, duygusal yaralarını nasıl iyileştirecekleri öğretilir. Çocuk büyüdükçe onları topluma ve ülkeye yararlı bir birey haline getirmek için aileleriyle birlikte çaba harcanır.

2- Okul Öncesi Eğitim

Erken çocukluk eğitiminden sonra okul öncesi eğitimi gelir. Bu süre 1 yıldır ve mecburidir. 6 yaşındaki çocuklar okul öncesi eğitime alınırlar. Okul öncesi eğitim ücretsizdir. 

3- Temel Eğitim

Bu eğitim 7 yaşından başlar, süresi 9 yıldır. 7 ile 16 yaş arasındakileri kapsamaktadır. Temel eğitimde okullar öğrencilerini seçemez. Her öğrenciye yakınlarındaki bir okul tahsis edilir.

Tüm okullar farklı konuların hedeflerini ve temel içeriğini belirleyen bir ulusal çekirdek müfredatı takip eder. Okullardaki eğitim – öğretim döneminde öğretilecekler bu çekirdek müfredat esas alınarak okul ve öğretmenler tarafından belirlenir.

4. sınıftan itibaren derecelendirme yapılır. Öğrencilerin başarı durumları incelenir. Daha başarılı olabilmeleri teşvik edilir. Sosyal, psikolojik ve ailevi sorunları olan öğrencilerle özel olarak ilgilenilerek topluma kazandırılmalarına çalışılır.

Öğrencilerin evleri uzaksa ücretsiz servis imkanı sağlanır, gerekiyorsa okul yakınlarında ücretsiz konut verilir.

Öğrencilere günlük ev ödevi minimum miktarda verilir. Çocukların anne babası çocuklarının okulda kaldıkları zaman diliminde gerekli eğitimi aldıklarını kabul eder ve ödevi gereksiz bulur.

Bütün okullarda eğitim ücretsiz ve eşit kalitededir.

4- Yüksek Ortaöğretim

Zorunlu temel eğitimden sonra yüksek ortaöğretim başlar. Bu eğitimin süresi 3 yıldır. Yüksek ortaöğretim ikiye ayrılmıştır; Genel yüksek ortaöğretim ve mesleki yüksek ortaöğretim. Her iki lise türü de üniversiteye hazırlık niteliğindedir.

Finlandiya’da mesleki yüksek ortaöğretim eğitimi oldukça gelişmiştir. Gençlerin %40’ı meslek liselerini seçerler. Meslek liselerinde en büyük alanlar; teknoloji, iletişim, ulaşım, sosyal hizmetler, sağlık ve spordur.

Öğrenciler bahar aylarında Lise programları için başvuruda bulunurlar. Bir öğrenci max. 5 öğrenci programına başvurabilir.

Liselere öğrencilerin seçimi, temel eğitim sertifikalarında yer alan teorik konulardaki not ortalamalarına dayanmaktadır. Alan türüne göre giriş ve yetenek testleri de kullanılabilmektedir. Ayrıca hobi ve yeteneğin ön planda olduğu programlar da vardır.

Ortaöğretim ücretsizdir, ayrıca zorunlu değildir.

5- Yükseköğretim

Finlandiya’da iki tür yükseköğrenim vardır. Bunlar; Üniversiteler ve uygulamalı bilimler üniversiteleridir. Her iki üniversite türünün de kendisine özgü eğitim biçimi vardır. Üniversiteler; bilimsel araştırma ve öğretime ağırlık verirken, Uygulamalı bilimler enstitüleri pratiğe ağırlık vermektedir. Yükseköğretim kurumları özerk kuruluşlardır.

Üniversiteler ile uygulamalı bilimler, farklı öğrenci kabul sistemleri kullanırlar. Genel olarak her üniversitenin öğrenci kabulü kendine özgüdür. Bir üniversiteye gitmek isteyen öğrenci, o üniversitenin internet sitesinde gerekli koşulları öğrenir ve bu koşulları gözönünde bulundurarak başvurur. Üniversiteler genellikle öğrenci kabulünde aşağıdaki prosedürleri kullanırlar.

-Üniversitelere giriş sınavı sonuçları ve lisedeki sınavlardan aldıkları sonuçlar.

-Sadece bir giriş sınavının sonuçları

-Matrikülasyon sınavında elde ettiği sonuç ve sadece lise diplomasının ortalaması.

-Bazı üniversitelerde belli bölümler; iş tecrübesi, yapmış olduğu çalışmalar ve gördüğü uygulamalı eğitimleri gözönünde bulundurmaktadır. 

Bununla beraber Finlandiya mevzuatı, yükseköğretime gitmek isteyenlere her kolaylığı sağlamaktadır. Bir öğrenci, önceki eğitimine bakılmaksızın yeterli bilgi ve birikime sahip olduğunu düşünüyorsa bu öğrencinin üniversiteye girme hakkı vardır. Bu öğrenci giriş sınavı veya özel yetenek testleri gibi çeşitli yetenek ölçüm araçlarıyla üniversiteye alınabilir. Bu mevzuat herhangi bir nedenle ortaöğretimde istediği dereceyi yakalayamamış öğrencilere bir fırsat yaratır.

Lisans eğitimi Finlandiyalı ve AB üyesi öğrenciler için ücretsizdir. Diğer ülke öğrencileri için lisans ve yüksek lisans ücretlidir.

Finland_edc


Finlandiya Eğitim Sisteminin Temeli

Finlandiya eğitim sisteminin temeli "Fırsat Eşitliği" üzerine kurulmuştur. Bu eşitlik her ırktan, her kültürden, her yaştan insanlara istedikleri eğitimi görmek ve istedikleri alanlara yerleşebilmek için gerekli her türlü fırsatı sunmaktadır. Sonrası bireye kalmıştır. Fin eğitim sisteminde daha yüksek seviyelere yükselmeyi engelleyen bir şey yoktur.

Ayrıca öğrencilere fiziksel, tutumsal, pedagojik ve ekonomik destek sağlanır.

Finlandiyalılar eğitim sistemlerindeki başarının temelinde bu politikanın yattığını belirtirler.

Finlandiya’da tek ulusal sınav vardır. Lise eğitiminin sonunda yapılan bu sınav genel olarak yükseköğretime kabul edilmede kullanılmaktadır. Bununla birlikte çeşitli kurumlarda giriş için bu sınav sonucunu kullanabilir.

Finlandiyalı öğrencilere okul öncesi eğitimden üniversite sonuna kadar tüm eğitim ücretsizdir. Kitaplar bedava dağıtılır. Tam gün eğitimlerinde yemekler kaliteli ve ücretsizdir.

Finlandiya’da özel okul bulunmaz. Öğretmenler ve öğrenciler daha iyi okul veya daha iyi öğrenci stresini yaşamazlar. Eğitim kurumlarının içindeki herkesle özel olarak ilgilenilir ve sorunsuz bir biçimde eğitimlerine devam etmeleri sağlanır. Ayrıca sürekli sınav yapılmaz. Lise sonuna kadar sadece bir ulusal sınav yapılır. Bununla beraber üniversitelere girmek sadece bu sınav sayesinde olmadığı gibi, bu sınav üniversiteye giriş için bir ölçü de olabilmektedir.

En önemli özellikleri her öğretmenin ne öğreteceğini, nasıl öğreteceğini bilen, öğrencisi ile pozitif ve yapıcı diyaloglar kurabilen sorumluluk alabilen bir öğretmen olarak yetiştirilmiş olmasıdır. Öğretmenlerin maaşları da çok yüksektir. Bir eğitim sisteminde öğretmenlere gerekli eğitimi verirseniz ve parasal sıkıntı çekmelerini önler işlerine de karışmazsanız gerisi gelir zaten.


Amerikan Eğitim Sistemi


SANATSAL BİLGİ

05/10/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI