İNGİLTERE EĞİTİM SİSTEMİ

İngiltere eğitim sistemi. İngiltere eğitim sisteminin işleyişi. İngiltere’de ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim. İngiltere’de üniversiteye giriş şartları.


İngiltere'de eğitim; ilköğretim (Primary education), ortaöğretim (Secondary education), ileri eğitim (Further education) ve yükseköğretim (High education) bölümlerinden oluşur. 

İlköğretim 6 yıldır. Öğrenciler 4 veya 5 yaşında ilkokula başlarlar. 5 yaşında okula başlama zorunludur. 4 yaşında başlayanlar okul öncesi hazırlık sınıfına giderler.

 İlköğretimden sonra ortaöğretim başlar. Ortaöğretimin süresi de 6 yıldır. İngiltere’de ilköğretim ve ortaöğretim zorunludur. Ortaöğretimden sonra eğitim isteğe bağlıdır.

Eğitim zorunlu olmakla beraber okula gitmek zorunlu değildir. Veliler isterlerse öğrencilerini evde eğitirler. Bu öğrenciler her aşama sonundaki sınavlara girmek mecburiyetindedir.

Eğitim 5 – 16 yaş aralığındaki tüm öğrenciler için ücretsizdir.


İngiltere’de eğitim, kilit aşama olarak adlandırılan 4 ana bölüme ayrılmıştır. Bu aşamaların 2 tanesi ilköğretimde, 2 tanesi ortaöğretimde bulunur. Bu aşamaların herbirinin sonucunda değerlendirmeler yapılarak öğrencinin gelişim durumu incelenir.

İngiliz eğitim sisteminde anahtar aşamalar ve yaş aralıkları aşağıda verilmiştir.

Anahtar Aşama 1: 5 – 7 yaş aralığı (5 ve 6 yaş)

Anahtar Aşama 2: 7 – 11 yaş aralığı (7, 8, 9, 10)

Anahtar Aşama 3: 11 – 14 yaş aralığı (11, 12, 13)

Anahtar Aşama 4: 14 – 16 yaş aralığı (14, 15, 16)


İngiltere’de eğitim önemli bir yere sahiptir. Yüzlerce okul, kolej ve üniversite bulunmaktadır. Bu eğitim kurumlarından bazıları dünyanın en ünlü eğitim kurumlarıdır.

Dünyanın en büyük 10 üniversitesinden 4’ü İngiltere’de bulunmaktadır.

İngiltere’de İlköğretim

İngiltere’de zorunlu eğitim 5 yaşında başlar. İlköğretim, 5 yaşından 11 yaşına kadar devam eder. 1. ve 2. Anahtar aşamalar ilköğretimde yer alır. İlköğretim tam zamanlıdır.

1 anahtar aşamasında öğrenciler İngilizce, Tarih, Matematik, Coğrafya, Beden Eğitimi ve Müzik konularında başlangıç düzeyinde eğitim alırlar. 1. Aşama sonunda öğrenciler, İngilizce, Matematik ve Fen bilimleri derslerinden gelişim düzeylerinin ölçülmesi amacıyla sınava girerler. 

1. aşamadan sonra öğrenciler 2. aşamaya geçer. 2. aşamada 1. aşamadan daha ileri seviyede eğitim verilir. 2. aşama sonunda öğrenciler İngilizce yazma ve okuma, Matematik ve Fen derslerinden sınava girerler. İngilizce ve matematik sınavı ulusal düzeyde yapılır. Fen bilgisi sınavı ise okullardaki öğretmenler tarafından yapılır ve derecelendirilir.


İngiltere’de Ortaöğretim

11 yaşında başlayıp, 16 yaşına kadar devam eden ortaöğretimin süresi 6 yıldır. Bununla birlikte öğrenciler 18 yaşına kadar okulda kalarak gelişimlerine devam edebilirler.

Ortaöğretimde 3. Ve 4. Anahtar aşamaları bulunur. 11 – 14 yaş aralığındaki öğrenciler zorunlu eğitimin 3. Aşamasındadırlar. Temel aşama 3’te İngilizce, Matematik, Fen bilimleri, Tarih, Coğrafya, Sanat, Müzik, Beden Eğitimi, Tasarım, Bilgisayar, Teknoloji, Yabancı Dil dersleri yer alır.

3. aşama sonunda bazı öğrenciler GCSE (Genel ortaöğretim sertifikası = Diploma) veya ortaöğretimi tamamladıklarına dair diğer ulusal yeterlilik sertifikalarını alabilirler.

Anahtar aşama 4, 14 – 16 yaş aralığını kapsar. Öğrencilerin eğitim hayatlarındaki en önemli dönem bu dönemdir. Öğrenciler 4. aşama sonucunda GCSE ve diğer ulusal yeterlilik sınavlarına girerler.

4. aşamada öğrencilere çekirdek müfredat kapsamında İngilizce, Matematik ve Fen bilgisi dersleri verilir. Ayrıca öğrencilere Beden Eğitimi, Bilgi İşlem ve Vatandaşlık dersleri verilir.

Yukarıdaki derslere ek olarak; Teknoloji, Bilgisayar, Sanat, Tasarım, Beşeri Bilimler ve Yabancı Dil Derslerinden en az biri öğretilir.


İleri Eğitim

İleri eğitim, liseden sonra gelir ve 2 yıl sürer. Bizdeki meslek yüksekokullarına benzer. İleri eğitim okulları lisans derecesinin bir parçası olamazlar. Öğrencilerin belirli bir işte uzmanlaşması amaçlanır. 2. Seviye teknik sertifikalar verilir. Bu teknik sertifikalar bireylerin iş veya eğitim hayatlarında ilerlemelerine yardımcı olur.

Eğitim tam zamanlı veya yarı zamanlı olabilir. Eğitim, üniversitelerde, teknoloji kolejlerinde ve ileri eğitim yüksekokullarında verilir.

Çoğu ileri eğitim programı uzaktan eğitim ile uyumludur. Öğrenciler açıköğretim şeklinde bu okulları bitirebilir.


Yükseköğretim

İngiltere yükseköğretimi dünyanın en önde gelen yükseköğretimidir. Dünyanın en ünlü 10 üniversitesinden 4 tanesi Londra’dadır. Londra Dünya üniversitelerinin başkenti kabul edilir.

İngiltere’de her üniversite kendi giriş koşullarını kendisi belirler. Üniversiteler kendi içlerinde bağımsızdır. En çok başvurdukları yöntem üniversiteye giriş için bir sınav düzenlemek ve GCSE derecesini ve her aşama sonucunda girilen sınavlarda elde ettikleri dereceleri incelemektir.

İngiltere’deki dünyanın en büyük üniversiteleri giriş için aşağıdaki kriterleri gözönünde tutmaktadır.

* Öğrencinin geçmiş eğitim hayatı, ortaöğretimde aldığı notlar ve sertifikalar.

* Üniversiteye başvuran adaylar bir sınava tabi tutulur ve bu sınav sonucu öğrencinin yerleşiminde belirleyici olur.

* Dil yeterliliği

* Adayların tecrübe ve referansları

* Kimlik belgeleri

* Mülakat (Yüz yüze görüşme)

* Her üniversiteye göre değişen ek şartlar.


Üniversitelerin çoğu başvuran adaylar arasında seçim yapmak için bir sınav düzenlerler.

Her üniversitenin kabul şartları, ilgili üniversitenin internet sayfasında yer alır.

Üniversite eğitiminin genel süresi 3, 4 veya 5 yıldır. Öğrenim süresi seçilen bölümün türüne göre değişiklik gösterir. Tıp, veterinerlik, Hukuk fakülteleri 5 yıldır.


İngiltere’nin en ünlü üniversiteleri aşağıdadır. Bu okullardan Oxford üniversitesi dünya üniversiteler sıralamasında 1. dir. İlk 4 üniversite dünya üniversiteleri arasında ilk 10 sırada yer alır.

1- Oxford University

2- Imperial College London

3- UCL (University College London)

4- London School Of Economic and Political Science

5- Edinburgh University


İngiltere’de Eğitim Dönemi

İngiltere’de eğitim öğretim dönemi Eylül ayında başlar ve Temmuz ayında sona erer. Öğrenciler öğretim dönemi boyunca 2 hafta Noel tatili, 2 hafta bahar tatili yaparlar. Ekim ve Mayıs ayı sonları ve şubat ortasında bir haftalık ek tatil vardır. Yaz tatili 6 haftadır (1,5 ay).

Öğrencilerin büyük bölümü 16 yaşından sonra okulda kalmaya devam eder ve 18 yaşına kadar ortaöğretime devam eder. Bu öğrenciler için 16 – 18 yaş 5. Anahtar aşama olur.


4 yaşındaki çocuklar velileri isterse hazırlık sınıfına gidebilirler.


İngiltere’de Okul Türleri

İngiltere’de okullar devlet okulları, yarı devlet okulları ve özel okullar olarak 3 bölümde incelenebilir.

Devlet okulları

Topluluk Okulları: Bu okullar ulusal müfredatı takip eder ve yerel bir konsey tarafından kontrol edilirler. Şirketler veya dini gruplardan etkilenmezler.

Vakıf Okulları: Bu okullar da devlet okulu olmakla birlikte bir vakıf çatısı altında varlığını sürdürür. Devlet okullarına göre daha bağımsızdır.

Akademiler: Bu okullar yerel konseyden bağımsız bir yönetim organı tarafından yönetilir. Ayrıca farklı bir müfredat takip edebilirler.

Dilbilgisi Okulları: Öğrencilerini akademik yeteneklerine göre seçerler. Bu okullar yerel konsey veya vakıf tarafından yönetilebilirler.


Yarı Devlet Okulları

Bu okullar ulusal müfredatı takip etmek zorunda değildir. Ancak finansmanları devlet tarafından karşılanır. Bu okullar;

İnanç okulları: İnanç okulları ulusal müfredatı takip eder, ancak dini nitelikli dersleri kendileri belirlerler.

Serbest okullar: Devlet tarafından finanse edilen yarı bağımsız okullardır.

Şehir teknoloji kolejleri: Bu okulların da finansmanı devlet tarafından karşılanır. Teknik yönü gelişmiştir. 

Yatılı okullar: Yatılı okulların bazıları bağımsız, bazıları yerel konsey tarafından yönetilir. Eğitim ücretsizdir. Ancak yatılı kalanlar, yatılı kalma ücreti öderler.


Özel Okullar

Bu okullar ücretli okullardır. Bunlara bağımsız okullar da denir. Müfredatlarını kendileri belirlerler. Ancak devlet tarafından denetlenirler.


Finlandiya Eğitim Sistemi

Amerika Eğitim SistemiSANATSAL BİLGİ

21/11/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI