KÜRESEL ISINMA

Küresel ısınma ve sebepleri. Küresel ısınma ve İklim değişikliği nedir. Sera gazı etkisi ve iklim değişikliğinin sonuçları nelerdir. Küresel ısınma sonucu Dünyayı bekleyen tehlikeler.


Küresel Isınma Nedir

Küresel ısınma dünyanın sıcaklık ortalamalarındaki artıştır. Dünyanın 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık sıcaklık değerlerinin ortalaması baz alındığında sürekli bir artış söz konusudur. Yani Dünyamız giderek ısınmaktadır. Bu olaya küresel ısınma denmektedir. Küresel ısınma durdurulamazsa yeryüzünde canlı hayatının bitmesi ile son bulacaktır. Yeryüzünde canlı hayatının bitmesi derken tüm canlı türleri tamamen yok olmaz elbette. Ancak su kıtlığı, aşırı radyasyon ve yiyecek kıtlığı buna bağlı savaşlar ve kitlesel ölümler şehirleri dev mezarlıklara dönüştürecektir. Bundan sonra doğal olarak teknoloji, fabrika vb. olmayacağından Yerküre belki 100 belki 200 yılda tekrar kendisini onararak insanoğlunun verdiği zararları tamir edecektir. Ancak böyle bir dönem yaşandığında sanırız hayatta kalanlar kutuplara yakın, mağaralarda vb. sığınarak hayatta kalmayı başarmış kişilerden oluşacaktır ve muhtemelen Dünya tekrar yaklaşık 1000 yıllık bir teknolojisiz yaşam dönemine girecektir.

İklim ve İklim Değişikliği

Yeryüzünün çeşitli bölgelerinde yüz yıllar boyunca ölçülen ortalama hava sıcaklığı ve yağış değerlerine iklim denir. Yeryüzü iklimleri Dünya varolduktan beri sürekli değişmektedir. Ancak bu değişim doğal yollarla olmakta yeryüzü kendini yenilemekte ve kaynaklarda çeşitlilik azalmamakta aksine artmaktadır.

Fakat son iki yüzyılda özellikle geriye doğru son yüzyıl içinde bu denge bozulmaya başlamıştır. Yeryüzündeki doğal iklim kuşakları değişimi binlerce yılda meydana gelebilecek ve tekrar eski haline dönebilecek değerlerden uzaklaşmıştır. Yapay ve hızlı bir iklim değişikliği başlamıştır. Bu değişiklik doğal yollarla olmadığından tekrar doğal yollarla kendini düzeltmesi mümkün değildir.

Yeryüzünün doğal dengesinden biraz söz edelim.

Yeryüzünde normal şartlarda su döngüsü, azot döngüsü ve karbon döngüsü ve oksijen döngüsü gerçekleşmektedir. Dışarıdan bir müdahale olmadıkça yeryüzü bu maddeleri sürekli yeniler tabiata ve insanlara yetecek seviyede tutar. Bu sayede Dünyada su, karbon, azot ve oksijen azalması olmaz.

Sıcaklık değerleri doğal yollardan nasıl artabilir. Güneşten bir iki yıl şiddetli patlamalar ve bunun sonucunda yerkürede sıcaklık yükselmesi görülebilir. Ancak bu yükselme Güneşten gelen sıcaklık ile sınırlıdır ve Güneşten gelen ısı normale dönünce Yerkürenin sıcaklığı da normale döner.

Bir başka örnek yeryüzünde geniş çaplı bir volkanizma, buharlaşma vb. hareketi olur. Yeryüzünde sıcaklık değerleri yükselir. Ancak buda sınırlı doğal etkenler tarafından oluşturulmuştur ve bir süre sonra normale dönecektir.

Yukarıda saydığımız doğal oluşumların hiçbiri aslında gezegen için tehlikeli değildir. Doğa kendisine karışılmadıkça en mükemmel biçimde işler.

Pekii doğanın dengesi nasıl bozuluyor ve küresel ısınma ile iklim değişikliği neden kaynaklanıyor. 

Doğanın dengesini bozabilecek tek varlık insanoğludur. İnsanoğlunun bitmek bilmeyen hırsı ve zevk tutkusu yeryüzünü gittikçe yaşanmaz hale getirmektedir.


Küresel Isınma Sebepleri

Yeryüzünde çok sayıda ve büyük fabrikaların kurulması, bu fabrikaların zararlı gazlarını atmosfere bırakması küresel ısınmanın en büyük sebebidir. Marsta su arayacak kadar ileri bir teknolojiye sahip olan insanoğlunun bu fabrika bacalarından çıkan zehirli gazlara karşı önlem almaması. Almaması diyoruz çünkü ülkeler böyle bir uygulamayı zorunlu hale getirseler en büyük sorun çözülmüş olur.

Fabrikalardan çıkan zararlı gazların başında karbondioksit gelir. Bu gaz en fazla üretilen ve atmosfere salınan gazdır.

Fabrika bacalarından sonra en büyük küresel ısınma sebebi araçların ekzozlarıdır. Her an yeryüzünde yüz milyonlarca araç çalışmakta bu araçların ekzozları sürekli atmosfere zehirli gaz salmaktadır. Sonuçta fabrika bacalarından ve araçların motor ve ekzozlarının yarattığı ısı artışını da eklersek yerküre amansız bir saldırı altındadır.

ABD’de elektrik üretimi amacıyla yakılan fosil yakıtlardan her yıl atmosfere 2 milyar ton karbondioksit salınmaktadır, yine ABD’de her yıl taşıtlardan kaynaklı karbondioksit salınımı 1,7 milyar tondur. Dünya genelinde ise bir yılda 30 milyar ton karbondioksit atmosfere gönderilmektedir.


Şimdi araçların ekzozlarından ve fabrika bacalarından çıkan gazların Dünyanın dengesini nasıl bozduğunu açıklayalım.

Sülfür, kurşun, karbondioksit gibi gazlar atmosfere salınınca atmosferin üst kısımlarına doğru yükselmeye başlar. Atmosferin üst kısımlarına yükselen gazlar burada toplanarak birikmeye başlar. Bu gazlar sürekli birikerek üst üste yığılınca dünyanın çevresinde gazdan yapılmış bir cam tabakası gibi katman oluşturur.

Bu katman yeryüzüne Güneşten gelen sıcak havayı sürekli dünyada tutar. Normalde Güneşten Dünyaya ulaşan ısının bir kısmı uzaya yansıyarak kaybolmalı ve Dünyanın ısıl dengesi korunmalıdır. Ancak aşırı biçimde salınan bu gazlar yeryüzünden uzaya ısı çıkışını engelleyerek yeryüzünün sıcaklığını sürekli artırmaktadır. Bu olaya sera etkisi denmektedir.

Bu artış tabiatın tüm dengelerinin bozulmasına sebep olmaktadır. Aşırı ısınma beraberinde yoğun buharlaşmayı da getirmektedir. Bunun sonucunda orta ve az derecede yağış alan yerlerde aşırı buharlaşma nedeniyle su kaynakları kurumakta ve bu bölgelerde su kıtlığı baş göstermektedir. Yine sıcaklık çok yüksek olduğundan dolayı bu bölgelerde yağmur da yağmamaktadır. Yağmur yağması halinde ise kısa süreli ve sağanak biçimde yağarak sel oluşturmaktadır.

Çok yağış alan yerlerde ise daha fazla yağış gerçekleşmekte sürekli sel baskınları ve tayfunlar ortaya çıkmaktadır. Neticede tarımsal ürün ve araziler zarar görürken, su kıtlığı da baş göstermektedir.

Küresel ısınmanın bir başka sonucu kutuplardaki buzulların erimesidir. Buzulların erimesi ile bugün kara halinde olan birçok bölge sular altında kalacak ve kutuplardaki canlı türleri yok olacaktır.

Şimdiden aşırı ısınmaya bağlı olarak son birkaç yılda onbinlerce kişi aşırı sıcaklıktan veya seller nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Kuresel_Isinma

İnsanın doğaya zararı atmosfere zehirli gaz salmakla kalmıyor elbette. Yeryüzünde ormanlık alanların yok edilmesi dünyanın ekolojik dengesindeki bozulmayı hızlandırmaktadır. Yeryüzünde ekvatoral bölgelerde bulunan yağmur ormanları Dünyanın oksijen kaynağıdır. Bu ormanlar ısı, nem ve oksijen dengesinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu ormanların sürekli yakılması kesilmesi Dünya için trajik bir son hazırlamaktadır. Yeryüzüne kimyasal maddelerin bilinçsizce atılması toprak kirliliğine yol açmakta bunun sonucunda tarımsal araziler azalmaktadır. Aynı etken su kaynaklarının azalmasında da kendisini göstermektedir.


Peki Dünya’nın bir cehenneme dönmesi nasıl engellenebilir. Tabii ki yeryüzünde elde edilen gelirlerin önemli bir bölümü zararsız yakıtlar üretmeye ve fabrika bacaları ile araba eksozlarından çıkan gazları zararsız hale getirmeye harcanırsa bu mümkündür. Son yıllarda doğa dostu bazı enerji kaynakları kullanılmaya başlanmıştır. Fakat bu yavaş olmaktadır. Bu enerji kaynaklarına yönelim daha çok diğer enerji kaynaklarının tükenmeye başlaması nedeniyledir. Yeryüzünde fosil yakıtlardan bazı ülke ve firmaların elde ettiği korkunç bir gelir vardır. Bu nedenle dünyanın sonunu hazırlayan bu bela ile mücadele etmek yavaş ve zorlu olmaktadır.
SANATSAL BİLGİ

08/08/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI