REFORMUN SEBEPLERİ VE SONUÇLARI

16. yüzyılda Avrupa’da meydana gelen Reform Hareketinin sebepleri ve sonuçları. Reformun gerçekleşmesine neden olan etmenler. Reform hareketleri sonunda Avrupa. 30 yıl savaşları.


Reform hareketi Hristiyanlığın Katolik mezhebinde 16. yy’da meydana gelen düzeltme değişikliklerdir. Bu hareketi başlatan kişi Martin Luther’dir. Reform hareketi önceki konuda detaylı olarak anlatılmıştır ve konu linki bu sayfanın sonunda yer almaktadır. Bu bölümde Reform hareketinin sebepleri ve sonuçları açıklanacaktır.


Reformun Sebepleri

1-Rönesans Hareketinin Başlaması

Rönesans hareketi ile insanların çevrelerini sorgulaması, düşünce ve mantığa önem vermeye başlaması, Kilisenin katı kurallarını sorgulamayı da beraberinde getirmiştir. Hümanist düşüncenin yayılması ile insana verilen değer ve insana duyulan saygı arttı. Eski Ortaçağ felsefesi ve kilisenin uygulamaları eleştirilmeye başlandı.


2-Katolik Kilisesi’nin Bozulması

Katolik Kilisesi, asli işi olan dini tören, ayin ve maneviyata ilişkin faaliyetlerinden uzaklaşmıştı. Din adamları, dinin emirlerine göre değil kendi çıkarlarına uygun hareket ediyordu. Kilise halka günahlarından kurtulma karşılığında endüljans satıyordu. Bu olay büyük tepki topluyordu. Toplanan paralar da çoğu zaman gereksiz şeylere harcanıyordu.


3- Kilisenin Aşırı Baskısı

Kilise Ortaçağda her şeyin üzerinde bir güçtü. Papa’nın sınırsız yetkisi vardı. Kilise sahip olduğu güçle halkı sömürüyor ve eziyordu.


4- İncilin Latinceden Yerel Dillere Çevrilmesi

İncil, önceleri sadece Latince yazılabiliyordu. Latinceyi bilmeyen halk İncili okuyamıyordu. Kilise İncilin diğer dillere çevrilmesine izin vermiyordu. Martin Luther, İncili Latinceden önce Almancaya çevirdi. İncil daha sonra Almancadan İngilizce Fransızcaya çevrildi. Matbaa sayesinde çok sayıda basılan bu İncilleri okuyan halk Kilisenin uygulamalarının İncile ters olduğunu gördü.


5- Matbaanın Bulunması

Matbaa kurulunca İncilin ucuz bir masraf ile kısa sürede çok sayıda basılarak herkese ulaşabilmesi mümkün oldu. Geniş bir halk kesimi İncile ulaşarak okumaya başladı. Böylece halk Kilisenin söyledikleri ile İncilde yazılanların çok farklı olduğunu gördü.


6- Endüljans Kağıtlarının Başkaları İçin de Satılmaya Başlanması

Önceleri endüljans kağıtlarını kişi sadece kendi günahlarının affı için alabiliyordu. Papa, bir kişinin ölen yakınlarının affedilmesi için de endüljans alabileceğini açıkladı. Bu olay endüljans satışını çığrından çıkardı. Papazlar halkı ölen yakınlarını ateşten kurtarmaya çağırıyor ve endüljans satıyordu. Bu olay büyük tepki çekti.


7- Doğu Ülkelerinde Kilise Baskısının Olmaması

Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinde endüljans satışı ve kilise baskısı yoktu. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki kiliseler halka baskı yapamıyordu. Bu kiliseler sadece dini tören ve ayin yapabiliyordu. Osmanlı hakimiyetindeki kiliseler; endüljans satamıyor, bilim ve sanata karışamıyor, halktan para toplayamıyordu. Bu topraklarda yaşayan Hristiyan halk özgür ve rahat bir şekilde dinini yaşayabiliyordu. Doğudaki kiliselerin bu durumu öğrenen Avrupalı aydınlar ve halk bundan etkileniyordu.

Reform4


Reformun Sonuçları

1- Avrupa’da Mezhep Birliği Bozuldu

Reform hareketinden önce Hristiyanlık, Ortodoks ve Katolik olmak üzere iki büyük mezhebe ayrılmıştı. Batı ve Orta Avrupa Katolik mezhebine bağlı idi. Reform hareketleri sonucunda Kilise ile reformcular arasında çetin mücadeleler oldu. Bu mücadeleler sonucunda birçok yeni mezhep ortaya çıktı. Protestanlık, Calvinizm, Vaftizciler, Anglikanizm gibi mezhepler ortaya çıktı.

2- Katolik Kilisesi Durumunu Gözden Geçirmek Zorunda Kaldı

Kilisenin yanlış hareketleri geniş bir halk kesiminin ayaklanmasına sebep olunca Katolik Kilisesi, uygulamalarını kendi içinde tartışmaya başladı ve kendisini düzeltmeye çalıştı.

3- Kilise Kendisine Duyulan Güveni Kaybetti

Papa ve din adamları kendilerine duyulan güveni ve saygınlığı kaybettiler. Kiliseler eski itibarını kaybetti.

4- Eğitim ve Öğretim Laikleştirildi

Okullar Kilise’nin elinden alındı. Eğitim ve öğretim laikleştirildi. Böylece kilisenin eğitim, öğretim ve bilim üzerindeki baskısı kalktı.

5- Kilisenin Krallar Üzerindeki Hakimiyeti Sona Erdi

Önceleri krallar sadece kilisede taç giyebiliyordu. Kilisenin kralları aforoz etme toplumu enterdi cezasına uğratma yetkisi vardı. Krallar, Kilisenin sözünden çıkamıyordu. Reform hareketleri sonucunda, Kiliseler artık devlet yönetimine karışmamaya başladılar. Krallar kiliseden bağımsız kararlar vermeye başladılar.

6- Kilisenin Mallarına El Konuldu

Katolik mezhebinden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına el konularak kamu hizmetine verildi.

7- Kilise Topraklarının Büyük Bölümünü Kaybetti

Reform hareketinden önce kiliselerin elinde büyük tarım arazileri ve toprak parçaları vardı. Reform olayları sonucunda kilisenin mallarına el konulmasıyla kilise topraklarının büyük bölümünü kaybetti.

8- Özgür Düşünce Ortamı Gelişti

Kültürel ve bilimsel gelişmelerde kilise etkisinin azalmasıyla daha serbest bir ortam oluştu. Eğitim, öğretim ve bilimde önemli gelişmeler ve ilerlemeler kaydedildi. Düşünce ve sanat ile uğraşanların sayısı arttı.


30 Yıl Savaşları

30 Yıl Savaşları Protestanlığı ortadan kaldırmak isteyenlerle, bu mezhebi kabul edenler arasındaki savaşlara verilen addır.

30 yıl savaşları, 1618 yılında Kutsal Roma – Germen İmparatorluğunun Protestanlığı ortadan kaldırmak için İspanya ile birlikte bu mezhebi kabul eden Avrupa Devletlerine savaş açması ile başladı. Kutsal Roma – Germen İmparatoru II. Ferdinand İspanya ile birlikte Fransa, İsveç, Danimarka, Hollanda ve Protestan Alman Prensliklerine savaş açtı. 30 yıl süren savaşları Kutsal Roma – Germen İmparatorluğu kaybetti. 

Savaşın sonunda imzalanan Vestfalya Antlaşması ile Avrupa halkına mezhep seçme özgürlüğü verildi. Kutsal Roma – Germen İmparatorluğu savaş sonunda dağıldı. Fransa gücünü artırdı. Hollanda ve İsviçre bağımsızlığını ilan etti.

İspanya sömürgelerinin büyük kısmını kaybetti. İngiltere savaşa katılmamıştı. İngiltere Kraliçesi de Kiliseden bağımsızlığını artıran ve merkezi otoritesini kuvvetlendiren bir dizi uygulamalar yaptı. Ancak 1640 yılındaki isyanlar sonucunda İngiltere Parlamenter Sisteme geçti.


Avrupada Reform HareketleriSANATSAL BİLGİ

26/09/2018  

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

YORUMLAR
Esma
Teşekkürler
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI