SANAT NEDİR NELERİ KAPSAR SANAT HAKKINDA HER ŞEY

Sanat nedir, sanat kelimesinin sözlük anlamı, sanat ve yaratıcılık. Günlük yaşamda sanat. Sanatın kapsadığı alanlar. Sanat hakkında görüşler.


     

Sanat Kelimesinin Sözlük Anlamı

1-Bir eserin, duygunun, tasarımın, güzelliğin vb. sergilenmesi ve anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ve bu yöntemlerle ortaya konulan üstün yaratıcılık olarak tanımlanır.

2-Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.

3- Bir şey yapmada gösterilen ustalık.

4- Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.

Sanat kelimesinin sözlük anlamı yukarıda yer alıyor, ancak günlük yaşamda sanat kelimesi çok daha çeşitli anlamlarda kullanılır.

Sanat deyince akla estetik, yaratıcılık ve ustalık ve zerafet gelir. Aslında sanat bu bileşimlerin bir araya gelmiş halidir diyebiliriz. Mimari bir plan çizeceksek bu planı evvela güvenlik, sağlamlık ve kullanım amacı yönünden ele alırız. Daha sonra bunları en estetik şekilde nasıl topluma veya ilgilisine sunacağımıza karar veririz, burada güvenlik ile ilgili ortaya koyacağımız yaratıcı yöntemler ve ustalık bir sanat işidir, sağlam ve dayanıklılık konusunda bulacağımız yeni çözümler yine sanat kapsamına girer. Günlük yaşamda yer alan hemen her objeye karşı benzer veya aynı durumlar söz konusudur. Bu nedenle sanat günlük yaşamda her şey ile iç içedir.

Örneğin, savunma sanatı derken savunma ustalığı ve becerisi, yaratıcılığı.

Uçuş sanatı derken uçuş becerisi ve ustalığı.

Dövüş sanatı derken dövüş becerisi, ustalığı.

Eğitim sanatı derken eğitim ve öğretimde kullanılan materyaller, yaratıcılık ve estetik.

Yukarıdaki örnekleri çoğaltabiliriz. Sonuç olarak sanat günlük yaşamda her şey ile iç içedir.


Sanat Hakkında Yapılan Çeşitli Görüşler

Sanat Bir Başat Biçimdir

Bu görüşte olanlar sanatın başat biçim olduğunu savunmuştur. Sanatı tamamen estetikle bağlantılı olarak tanımlar. Estetik nesneler üretmeyen görünümden çok kavramlara yer veren sanatçıların eserlerini kapsamaz. Günümüzde pek etkili olmayan bir görüştür.


Sanat Duyguların Dışavurumudur

Bu görüşte olanlar, sanatın temel olarak duyguların yaratıcı ifadesi veya dışavurumu olduğunu söylemiştir. Bunun yanında sanat ve zanaat arasında ayrım yapmıştır. Buna göre zanaat, malzemenin belli plan ve kurallar dahilinde önceden planlanmış bir ürüne dönüştürülmesi işlemidir. Sanat ise ifade edildiği ana kadar açıklık kazanmamış olup, ifade edildiğinde ortaya çıkmış olur.

Neo-Wittgenstein’cı Görüş

Neo-Wittgenstein’cı görüşe göre Sanat açık bir kavramdır ve tanımlanamaz. Bu görüş kuramcı görüşe karşı çıkar, bu görüşe göre kuramcılar ancak kendi kişisel görüşlerini ifade etmişlerdir.


Kurumsal Sanat Görüşü

Bu kuramı savunanlar Sanatın tanımlanabileceğini ileri sürer. Neo-Wittgenstein’cı görüşü reddederler. Bu görüşte olanlara göre Sanat Eseri: Bilinçli olarak insan elinden veya fikrinden çıkmadır. Belirli sosyal topluluklar veya kurumlar tarafından beğenilmiş kabul görmüş veya kabul görmeye adaydır.

  

SANATSAL BİLGİ

29/07/2016

 

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI