TERMOMETRELERİN OKUNMASI VE ÇEVRİLMESİ

Termometre çeşitleri. Celcius, kelvin, reomür, fahrenheit termometreleri. Termometrelerde okunan değerleri birbirine çevirme. Çevirme örnekleri.


Belli başlı dört çeşit termometre vardır;

Celcius, fahrenheit reomür ve kelvin. Günlük hayatta genelde Celcius termometresi kullanılır. Bilimsel alanda ise genellikle kelvin termometresi kullanılır.


Celcius Termometresi ( °C) : Günlük hayatta kullandığımız termometredir. Bu termometre suyun donma noktasını 0 °C, kaynama noktasını 100 °C kabul eder. Bu iki değer arasını 100 eşit bölmeye ayırır. 0’ın altındaki sıcaklıklar -1 den -273’e kadar numaralandırılmıştır.

Fahrenheit Termometresi (°F): Suyun donma noktasını 32 °F, kaynama noktasını 212 °F kabul etmiştir. Bu iki değer arasını 180 eşit bölmeye ayırmıştır. Suyun donma sıcaklığının altındaki değerleri 31 °F den -459 °F a kadar numaralandırmıştır.

Reomür Termometresi: (°R) : Suyun donma noktasını 0 °R ve kaynama noktasını 80 °R olarak belirlemiştir. Bu iki değer arasını 80 eşit bölmeye ayırmıştır.

Kelvin Termometresi: (°K): Suyun donma noktasını 273 °K kaynama noktasını 373 °K olarak belirlemiştir. Bu iki değer arasını 100 eşit bölmeye ayırmıştır. Suyun donma noktasından küçük değerleri 272 den 0’a kadar numaralandırmıştır.


Çevirme Örnekleri

1- 

20 °C kaç °F dir.


Çözüm

Celcius ile fahrenheit termometrelerinde aşağıdaki bağıntı kullanılır.


Soruda verilen C değerini denklemde yerine koyalım.


36 = F-32

F = 68

20 °C 68 °F ‘a karşılık gelmektedir.


2.  

80 °F kaç °C dur.


Çözüm

Bu kez F değeri verilmiş onu yerine koyarak çözeceğiz.


18C = 480

C = 480/18

C= 26,66


80 °F 26,66 °C ‘a karşılık gelmektedir


3-  

-10 °C kaç °C değerine karşılık gelir.


Çözüm

 

-18 = F – 32

F = 14


4- 

60 °C kaç °R ‘e karşılık gelir.

Çözüm

**Bundan sonraki örneklerde kesir işareti yerine eğik çizgi(/) kullanılacaktır.**

Celcius ve Reomür arasında aşağıdaki bağıntı vardır.

 

C/100 = R/80


60 °C değerini yerine koyarsak

60/100 = R/80


100R = 4800

R = 48

60 °C 48 °R değerine karşılık gelmektedir.


5-  

72 °R değeri kaç °C’a karşılık gelir.

Çözüm

Bu kez denklemde °R değerini yerine koyalım.


C/100 = 72/80

C/10 = 72/8


8C = 720

C = 90


6-

40 °C kaç °K değerine eşittir.

Çözüm

Celcius Kelvin Bağıntısı; 

C/100 = (K-273)/100

C = K-273

40/100 = K-273/100

40 = K – 273

K = 313


7. 

 360 °K kaç °C değerine eşittir. 


Çözüm

C/100 = (360-273)/100

C = 360-273

C = 87

8. 

160 °F Kaç °R ‘e karşılık gelir.

Çözüm

F ile R arasındaki bağıntı

(F- 32) /180 = R/80

 

(160 – 32) /180 = R/80

128/180 = R/80


R = 56,8


9.  

90 °F kaç °K değerine karşılık gelir

Çözüm

(K – 273) / 100 = (F-32)/180K – 273 / 100 = 58/180

9K – 2457 = 290

9K = 2747

K = 305,22


Termometreler arasındaki genel bağıntı


     


SANATSAL BİLGİ

24/09/2016


 

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

YORUMLAR
ögrenci
x-ds/ks-ds örnegi you
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI