TÜRKİYENİN JEOPOLİTİK ÖNEMİNDEN KAYNAKLANAN TEHDİTLER

Türkiye jeopolitik konumundan dolayı daima çeşitli devletlerin hedefi durumunda olmuştur. Bu nedenle sürekli dinamik ve güçlü olmak zorundadır.


Jeopolitik 

Bir devletin, devletler grubunun veya bölgedeki devletlerin mevcut coğrafi platform üzerinde güç değerlendirmesi yapan etkisi altında kaldığı o günkü dünya güç merkezlerini inceleyen, değerlendiren, hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak şart ve aşamalarını araştıran, ortaya koyan ilimdir. Jeopolitik; devlet, politika, ekonomi ve bütün dalları ile coğrafyadır.


Jeopolitik’in Ana Unsurları

1- Değişmeyen Unsurlar

a) Ülke (bölgenin) hudutları, dünya üzerindeki yeri

b) Coğrafi karakteri (ada, kıta, kenar, kıta içi devleti)

c) Arazi (coğrafi bütünlük ve fiziki yapı)


2- Değişen Unsurlar

a) Sosyal – kültürel değerler (nüfus, nüfusun yoğunluğu)

b) Ekonomik değerler (doğal kaynak, emek, sermaye yön. )

c) Politik değerler (siyasi rejim, partiler, ittifaklar vb.)


Türkiyenin Jeopolitik/Stratejik Değeri


A) Genel:

Türkiye dünya güç merkezleri için bir hedef olma özelliği taşır.

B) Bölgesel Değeri:

Akdenizin egemenlik kapılarından biri olan Marmara Denizi ve boğazlar bölgesini elinde bulundurması, orta – doğu, Basra Körfezi ve Ege dahil Doğu Akdeniz’i kontrol edecek bir coğrafyaya sahip olması.

C) Sosyo Ekonomik Değeri

- 70 milyon nüfusa ve zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahiptir.

-Güçlü bir ekonomik potansiyeli vardır. Teknolojik gücü sürekli gelişmektedir.

-Besin ihtiyaçlarını kendisi üretebilmektedir.

-Dünya güç merkezleri arasında ekonomik ve ticari ilişkileri irtibatlandıran ulaşım yolu üzerinde bulunması Türkiye’ye “Bölge Devleti” özelliği kazandırmaktadır.


Türkiyenin bulunduğu bölgenin sosyo ekonomik ve demografik yapısı karışıktır. Komşu 6 ülkede etnik bakımdan farklı ırklar bulunmakta, farklı diller konuşulmaktadır.

Türkiye üç kıtanın birleşme noktasındadır. Bölgedeki ülkeler farklı ideolojiler ve siyasi rejimler tarafından yönetilmektedir.


Anadolu coğrafyasının sağladığı eşsiz kolaylıklar sayesinde ona sahip olanlar gücünü ve bütünlüğünü koruduğu sürece Akdeniz, Ege Denizi, Karadeniz ile bu denizlerin havzalarını elinde bulundurmuş, orta – doğu, Kafkaslar ve balkanların egemenliğini nüfuzu altına almıştır.


Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı Türkiye daima hedef halindedir ve güçlü olmak ordusunu sürekli hazır tutmak durumundadır.
 

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI