TEOG’UN YERİNE GELEN SİSTEM MYS

TEOG sınavı kaldırıldı. Yerine nasıl bir sistem geldi. Öğrenciler sınavlara nasıl hazırlanmalı. Mahalli Yerleştirme Sistemi nedir, nasıl yapılacak.


Esasen üniversiteye giriş sınavları, YGS ve LYS ile ortaöğretime giriş sınavı TEOG sınavlarıyla ilgili değişiklik tartışmaları başlayıp, hemen ardından bu sınavların değiştirildiği ilan edildikten sonra, biz bu konu ile ilgili olarak herhangi bir bilgi vermedik, ya da yayın yapmadık.

Çünkü bu değişiklikler yapılmadan önce tartışmaya açılır, ailelerin, akademisyenlerin ve çeşitli eğitim uzmanlarının tepkisi ve görüşü alınır. Sistem kamuoyu önünde uzun süre tartışılır ve sonunda ülkemize ve insanımıza en uygun sistem benimsenerek hayata geçirilir. Yeni sistem içinde bulunulan dönemde değil, takip eden dönemde uygulanmaya konulur. Olması gereken budur.

Fakat son değişiklikler bu yönde olmadı. Okullar açıldıktan ve 2017 – 2018 yılı eğitim – öğretim dönemi başladıktan sonra aniden bir gün sınav sistemleri topluca değişti. Bu arada herkes hazırlığını o zaman yürürlükte olan mevzuat ve sistemlere göre yapmıştı. Sistemin bir gece ansızın değişmesiyle herkes ters köşe oldu.

Geçen süre bu konuda herhangi bir yayın yapmamakta haklı olduğumuzu gösterdi. Çünkü henüz ortaöğretime giriş sınavları ve üniversiteye giriş sınavlarıyla ilgili net bilgi mevcut değil. YKS ile ilgili az da olsa bilgi verildi. OKS (Orta öğretim kurumları sınavı) sınavı ise nasıl olacağı kısmi bilinen bir sınav olmakla beraber her iki sınav sisteminde de anlık değişmeler olması artık kimseyi şaşırtmıyor.

Pekii öğrenciler bu sınava hazırlanacak, nasıl bir hazırlık stratejisi uygulamalılar. Pek çok öğrenci yıllarca hayal kurdu ve gelinen noktada bu hayallerin elinde olmayan sebeplerle elinden alınması tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Öncelikle şunu söyleyelim, yıldızları isteyen insanlar için yeryüzündeki mumlarla uğraşmak abesle iştigal olur. Her şeyi başarmanın bir yolu elbette vardır. Sadece gelinen nokta bu insanlarımızı biraz daha yoracak, biraz daha zorlayacak. Ama olsun, zorlukları aştıktan sonra gelen ferahlık her şeye değer.

Başarılı, kendisini geliştiren yetiştiren ve ülkesini seven insanlarımız; Türkçe, Matematik ve Fen bilimlerini maksimum düzeyde tutmalı, her an gelebilecek her türlü sürprize ve değişikliğe kendisini hazır tutmalıdır.

Günümüzde iletişim ve teknoloji ne kadar gelişirse, yaşam o derecede kolaylaşmıyor, aksine zorlaşıyor maalesef.

Eğitimli, kendisini yetiştirmiş bilinçli ve sorgulayıcı, düşüncelere açık ve özgür bir toplum günümüz koşullarında ayakta kalma şansını elde edebilir. Toplumun eğitimli ve özgür olması ancak bireylerin eğitimli, cesur ve özgür olmasıyla mümkündür.


Orta Öğretim Kurumları Sınavı, Mahalli Yerleştirme Sistemi

Belirsizliklerle dolu eğitim – öğretim yılında nasıl olacağını henüz hiç kimsenin bilmediği sınavların başında eski adıyla TEOG yeni adıyla Mahalli Yerleştirme Sisteminin bugüne kadar ki tüm açıklamaları birleştirdiğimizde şu şekilde işlemesi bekleniyor.


1- Liselere giriş sınavına girmek isteyen öğrenciler müracaat ederek sınav için kayıtlarını yaptıracaklar. Sınava 8. Sınıfta okuyanlar müracaat edebilecek.

2- Sınav 60 sorudan oluşacak ve tek oturumda yapılacak. Soruları MEB hazırlayacak. Herkes bulunduğu ilde sınava girecek.

3- Sınavda 6, 7 ve 8. Sınıf derslerinden sorular olacak.

4- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olacak. Testlerde sayısal ve sözel bölümler olacak.

5- Sınava giren öğrencilerin 5 okul seçme hakkı olacak.

6- Sınava girmeyen öğrenciler ikametgahlarına en yakın bir okula yerleştirilecek.

7- Özel okullardan dileyen bu sınavın sonuçlarına göre öğrenci alabilecek.

8- Yabancı okullar isterlerse kendi sınavlarını yapabilecek. Dilerse MEB sınav sonucunu kullanabilecek.

9- Mayıs ayında sınavla öğrenci alacak okullar ve kontenjanları açıklanacak. Sınavla ilgili örnek sorular yayınlanacak.

10. 8. Sınıf öğrencilerinin sınava giren veya girmeyen toplam mevcudunun %8 i sınavla giriş yapılabilen okullara yerleşebilecek. Geri kalan %92 si mahallesindeki veya en yakın bir okula gidecek.

Sistemin en büyük yanlışlarından birisi 10. Maddede. Madem isteyenin girebileceği bir sınav yapıldı o halde kontenjan neden %8 olarak tutuluyor. Bu sınava öğrencilerin tamamına yakınının katılması bekleniyor. En azından biz %80 in katılacağını düşünüyoruz. Bu %80 kısım, %8 için birbiriyle yarışmak zorunda.

Bir ülkenin geleceğini istemediği okullarda küskün olarak vakit geçirip mezun olmayı bekleyen öğrenciler kurtaramaz. Eğitim ve öğretim bir yarıştır. Öğrenciler bilgi, deneyim ve becerilerini artırırlar ve herkes becerisine göre çeşitli okullarda öğrenim görüp çeşitli mesleklerde uzmanlaşır.

Hayatta hiçbir zaman mücadele, sıkıntı, koşuşturma bitmemektedir. Sınavları kaldırsanız da öğrencilerin kalan hayatlarını garantiye alamıyorsunuz. İnsanları tembelliğe ve sorumsuzluğa alıştırırsanız onlara iyilik değil kötülük yapmış olursunuz. Batılılar TV yi icat edince bu bize yeter deyip karşısına geçip seyretmemişlerdir. Uydu yaparak dünyayı izlemişlerdir. Onunla da yetinmemiş Marsa, Jupitere uydular göndermişlerdir. Bu süre içinde biz sadece sınav sistemlerini değiştirmekle yetiniyoruz. Kitaplardan bilgi çıkararak sadeleştirme yapıyoruz.

Yakın bir zamanda dünyada süper robotlar ön plana çıkacak, mahallesindeki okula kapatılan insanlarla bunlarla başa çıkamazsınız.

Eğitim sistemini geliştirmek için süper matematik ve süper fen – teknoloji okulları açılıp bunlarda en deneyimli hocalar en iyi maaşlarla göreve getirilmeli. Tüm okullarda sınavlar yapılarak zeka düzeyi ve becerisi yüksek öğrenciler seçilmeli ve bu okullarda aynı zamanda uygulamalı dersler görmelilerdir. Süper üniversiteler kurularak veya mevcut üniversitelerin bir kısmı iyileştirilerek öğrencilere uzay, uçak sanayii ve füze gibi önemli konularda deneme yapma olanağı sağlanmalı bu okulların bütçesi artırılmalıdır.

Aksi halde diğer ülkeler ileri giderken biz geri gideriz. İlerleme sınav sistemi değiştirmekle sağlanmaz. Çalışkan öğrencileri küstürerek değil, teşvik ederek başarılı olunabilir. 


SANATSAL BİLGİ

22/12/2017

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI