C# FOR DÖNGÜSÜ

Bilgisayar programlama dillerinde döngüler bir işlemi veya kod blokunu belirtilen sayıda veya belirtilen koşul süresince tekrar tekrar yapmaya veya çalıştırmaya yarar. Bu yazıda for döngüleri işlenecektir.

For döngüsü döngü başında bir koşul belirtilerek bu koşul gerçekleştiği sürece döngünün devam etmesini sağlar örneğin;


    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int T = 0;
            for(int k=0;k<10;k++)
            {
                T++;
            }
            MessageBox.Show(T.ToString());
        }

Yukarıdaki kod blokunda döngü başında bir k değişkeni tanımlanmıştır. Bu k değişkeni başlangıç olarak 0 değerini almaktadır daha sonra noktalı virgül gelir ve ikinci parametresi koşul ifadesidir koşul k değişkeninin kaç oluncaya kadar döngünün devam edeceğini belirtir burada “k<10” ifadesi k değeri 9 oluncaya kadar döngü sürecek k 10 olunca döngüden çıkacaktır. Döngünün 3. Parametresi k değerinin artış miktarını vermektedir yukarıdaki döngüye göre k 1’er artacaktır. k değişkeninin ilk değeri 0 olduğundan döngü 10 kez tekrar edecek ve her tekrar edişinde T değişkeninin değerini 1 artıracaktır. Sonuçta T=10 olacaktır.

Herhangi bir koşul gerçekleştiğinde döngüyü yarıda kesip çıkmak için break komutu kullanılır. Aşağıdaki örnekte k=6 olunca döngüden çıkacaktır.


  private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int T = 0;
            for(int k=0;k<10;k++)
            {
                T++;
               if(k==6)
               {
                   break;
               }
            }
            MessageBox.Show(T.ToString());
        }

İç içe for döngüsü

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int T = 0;
            for(int k=0;k<10;k++)
            {
                for(int i=0; i<10; i++)
                {
                    T++;
                }
            }
            MessageBox.Show(T.ToString());
        }

Yukarıdaki ifadede iç içe iki for döngüsü verilmiştir. Birinci döngüdeki k değeri en başta 0’dır. k 0 iken 2. Döngüye geçer burada i değeri 0’dan başlayıp 10 oluncaya kadar devam eder. 10 olunca tekrar döngü işletilmeden döngüden çıkar birinci döngüye geçer, birinci döngüdeki k değerini 1 artırır ve tekrar 2. Döngüye geçer. k nın bu değeri içinde 2. Döngü i=0 dan başlayıp i=10 oluncaya kadar devam eder, tekrar 1. Döngüye döner. Bu işlem 1. Döngüdeki k değeri 10’a eşit oluncaya kadar devam eder. k=10 olunca döngüden bütünüyle çıkar. İşlem sonucunda T=100 olur.

Aşağıda iç içe üç for döngüsü görülüyor

  private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int T = 0;
            for(int k=0;k<10;k++)
            {
                for(int i=0; i<10; i++)
                {
                    for(int j=0;j<10;j++)
                    {
                        T++;
                    }
                }
            }
            MessageBox.Show(T.ToString());
        }


Bu döngüde en başta k=0 olacak k=0 iken i değeri işleyecek i= 0 iken 3. Döngüye geçecek burası 10 kez çalıştıktan sonra yani j değeri 10 olunca 3. Döngüden çıkıp 2. Döngüye gelecek ve i’nin değerini bir artırıp tekrar 3. Döngüye geçecektir. Bu şekilde i=10 olduktan sonra 1. Döngüye geçerek bu kez k değerini 1 artıracak ve k’nın bu değeri içinde i ve j o’dan başlayarak 10’ar kez tekrar edecektir. İşlem sonucunda T= 1000 olacaktır.SANATSAL BİLGİ

23/08/2016

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI