C# KOD İLE DİZİ TEXTBOX OLUŞTURMA

Bu yazımızda, C# programlama dili kullanılarak kod ile matris şeklinde iki boyutlu dizi textbox’lar oluşturma konusu işlenecektir.


Bir textbox kontrolünü kod ile oluştururken C# terminolojisinde “TextBox” kelimesinin bir sınıf ismini temsil ettiğini bilmek gerekir. Biz kod ile veya sürükle bırak yaparken bu sınıftan bir nesne türetiyoruz. Sürükle bırak yaparken TextBox kutusundan nesne üretilmesi ve adlandırılması otomatik olarak arkaplanda yapılıyor ve biz bunu görmüyoruz. Fakat kendimiz kod ile oluşturacaksak o zaman tüm aşamalar tarafımızdan yapılıyor.

TextBox sınıfından iki boyutlu bir dizi oluşturulması

TextBox[,] TextKutu;
TextKutu = new TextBox[6, 5];


Daha sonra bu kontrole ilişkin özellikler verilir ve forma dahil edilir. Aşağıda yer alan örnekte form üzerine bir button eklenmiş ve buttona tıklayınca matris textbox oluşturulması sağlanmış. TextBox ların oluşturulması ayrı bir fonksiyonda yapılmıştır.


     

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace KodIleTextBox
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        TextBox[,] TextKutu;
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            this.WindowState = FormWindowState.Maximized;
        }
        private void KutuOlustur()
        {
            TextKutu = new TextBox[6, 5];
            int left = 100;
            int top = 50;
            for (int i = 0; i < 6; i++)
            {
                for (int k = 0; k < 5; k++)
                {
                    TextKutu[i, k] = new TextBox();
                    TextKutu[i, k].Left = left;
                    TextKutu[i, k].Top = top;
                    TextKutu[i, k].Width = 175;
                    TextKutu[i, k].Text = "SANATSAL BİLGİ";
                    this.Controls.Add(TextKutu[i, k]);
                    left += 200;
                }
                top = top + 60;
                left = 100;
            }
        }
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            KutuOlustur();
        }
    }
}SANATSAL BİLGİ

23/08/2016

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI