ASP.NET VERİTABANI KAYDI

Asp.Net ile bir kullanıcı giriş formu oluşturma ve bu formdan girilen verileri veritabanına kaydetme. Program anlatımı ve tüm kodlar.


Asp.Net öğrenilirken form kontrollerinden sonra ilk öğrenilmesi gereken aynı zamanda öğrenilen şey veritabanına kaydın nasıl yapılacağıdır. Bu makalede basit bir form oluşturarak bu formdan kullanıcının girmiş olduğu değerleri alarak veritabanına kaydetmeyi anlatacağım.

Öncelikle Sql Server da bir tablo oluşturmak gerekiyor. Ben PERSONEL isminde bir tablo oluşturdum. Bu tablonun sütun isimleri sırasıyla; ID, ADI, SOYADI, DOGUMTARIHI, SEHIR şeklinde. Amaç veritabanı kaydını anlatmak olduğu için basit tuttum.

Program buttona tıklayınca, formdaki verileri alıyor ve Kayitlar isimli prosedüre gönderiyor. Bu prosedür de parametre oluşturarak veritabanı kaydını gerçekleştiriyor. Sql Server bağlantısını açmak için ConnectSb isimli fonksiyon çağrılıyor. Bu fonksiyon SqlServer bağlantısını açıp, açık bağlantıyı ilgili yere gönderiyor.

Kolay Gelsin.

YeniKayit.aspx markup Kodları.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="YeniKayit.aspx.cs" Inherits="Admin_YeniKayit" %>
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
        <table border="1">
            <tr>
                <td colspan="2">KAYIT GIRIS EKRANI</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>ADI</td>
                <td><asp:TextBox ID="NmText" runat="server"></asp:TextBox></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>SOYADI</td>
                <td><asp:TextBox ID="SrnmText" runat="server"></asp:TextBox></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>DOĞUM TARIHI</td>
                <td><asp:TextBox ID="DateText" runat="server"></asp:TextBox></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>ŞEHİR</td>
                <td><asp:TextBox ID="CityText" runat="server"></asp:TextBox></td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2"><asp:Label ID="DataLabel" runat="server" Text="" ForeColor="Red"></asp:Label></td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2">
                    <asp:Button ID="DataBtn" runat="server" Text="KAYDET" OnClick="DataBtn_Click" />
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
    </form>
</body>
</html>


YeniKayit.aspx.cs Kodları


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
public partial class Admin_YeniKayit : System.Web.UI.Page
{
    SqlCommand Cmdata;
    SqlConnection Connectdata;
    SqlDataAdapter Adtpdata;
    DataSet setdata;
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
    }
    protected void DataBtn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        string ad, soyad, sehir;
        DateTime dtarih;
        ad = NmText.Text;
        soyad = SrnmText.Text;
        dtarih = Convert.ToDateTime(DateText.Text);
        sehir = CityText.Text;
        Kayitlar(ad, soyad, dtarih, sehir);
        DataLabel.Text = "Kaydedildi";
    }
    protected void Kayitlar(string name, string surname, DateTime bthtime, string City)
    {
        Cmdata = new SqlCommand();
        Cmdata.Connection = ConnectSb();
        Cmdata.CommandText = "Select MAX(ID) From PERSONEL";
        Adtpdata = new SqlDataAdapter(Cmdata);
        setdata = new DataSet();
        Adtpdata.Fill(setdata);
        int kayit = 0;
        if (setdata.Tables[0].Rows.Count == 0 || setdata.Tables[0].Rows[0][0].ToString() == "")
        {
            kayit = 1;
        }
        else
        {
            kayit = (int)setdata.Tables[0].Rows[0][0];
            kayit = kayit + 1;
        }
        Cmdata = new SqlCommand();
        Cmdata.Connection = ConnectSb();
        Cmdata.CommandText = "Insert Into PERSONEL(ID,ADI,SOYADI,DOGUMTARIHI,SEHIR) Values(@id, @adi,@soyadi,@dtarih,@sehir)";
        SqlParameter PRD1 = new SqlParameter("@id", SqlDbType.Int);
        SqlParameter PRD2 = new SqlParameter("@adi", SqlDbType.NVarChar);
        SqlParameter PRD3 = new SqlParameter("@soyadi", SqlDbType.NVarChar);
        SqlParameter PRD4 = new SqlParameter("@dtarih", SqlDbType.DateTime);
        SqlParameter PRD5 = new SqlParameter("@sehir", SqlDbType.NVarChar);
        PRD1.Value = kayit;
        PRD2.Value = name;
        PRD3.Value = surname;
        PRD4.Value = bthtime;
        PRD5.Value = City;
        Cmdata.Parameters.Add(PRD1);
        Cmdata.Parameters.Add(PRD2);
        Cmdata.Parameters.Add(PRD3);
        Cmdata.Parameters.Add(PRD4);
        Cmdata.Parameters.Add(PRD5);
        Cmdata.ExecuteNonQuery();
        if(Connectdata.State==ConnectionState.Open)
        {
            Connectdata.Close();
        }
    }
    public SqlConnection ConnectSb()
    {
        string yol = "Data Source=localhost; Initial Catalog=FIRMA1; Integrated Security=true";
        Connectdata = new SqlConnection(yol);
        if (Connectdata.State == ConnectionState.Closed)
        {
            Connectdata.Open();
        }
        return Connectdata;
    }
}
SANATSAL BİLGİ

17/11/2016

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI