C++ DOSYAYA YAZMA VE DOSYADAN OKUMA

C++ ile zincir şeklinde dosyaya yazma ve dosyadan okuma program örneği. Kullanıcıdan alınan değerleri dosyaya yazma ve yine kullanıcının tercihine göre dosyaya yazma, veya dosyadan okuma.


C++ ile dosya işlemlerini yapabilmek için;

# include<fstream>

Satırını eklememiz gerekir. Bu satır stream kütüphanesini uygulamaya dahil eder. Bu kütüphanede dosya işlemlerini yapmamızı sağlar.

Stream kütüphanesinden dosyaya yazmak için ofstream class’ını kullanabiliriz.

ofstream yourfile("bilgi.txt", ios::app);

Yukarıdaki örnekte yourfile nesnesini yarattık. Bu nesne parametrelerin ilki dosya adıdır. İkincisi ise dosyadaki eski bilgileri silmeden alta kayıt eklemeye devam eder. Eğer her yazmada eski bilgilerin silinmesini isteseydik;

ofstream yourfile("bilgi.txt", ios::beg);

şeklinde yaratacaktık.

Dosyaya veri girmek cout işlemine benzer oluşturduğumuz stream nesnesi ile veri girişi yapabiliriz.

yourfile << sayi << endl;

Dosyadan okumak için stream kütüphanesinin ifstream class’ını kullanabiliriz.

ifstream fileread;
fileread.open("bilgi.txt", ios::in);

Dosyayı satır satır okumak için 

getline(fileread, okunan);
cout << okunan << "\n";

getline fonksiyonu dosyadaki her satır değeri “okunan” değişkenine aktarır. Cout ile bu değişken ekrana yazdırılır.

Uygulamanın Tamamı


# include<iostream>
# include<string>
# include<fstream>
using namespace std;
void DosyadanOku();
void DosyayaYaz();
int main()
{
 char Sc = '1';
 cout << "Dosyaya Yazmak Icin 0 Dosyadan Okumak Icin 1 Giriniz" << endl;
 cin >> Sc;
 while (Sc != '2')
 {
  if (Sc == '0')
  {
   DosyayaYaz();
  }
  if (Sc == '1')
  {
   DosyadanOku();
  }
  cout << "Dosyaya Yazmak Icin 0 , Okumak Icin 1 Cikmak Icin 2 Giriniz" << endl;
  cin >> Sc;
 }
 return 0;
}
void DosyayaYaz()
{
 ofstream yourfile("bilgi.txt", ios::app);
 int sayi;
 char Cnt = 'X';
 while (Cnt != 'Z')
 {
  cout << "Bir Sayi Giriniz: ";
  cin >> sayi;
  yourfile << sayi << endl;
  cout << "Devam Etmek Icin Z den Farkli Bir Tusa Basin Cikmak Icin Z Giriniz" << endl;
  cin >> Cnt;
 }
 yourfile.close();
}
void DosyadanOku()
{
 ifstream fileread;
 fileread.open("bilgi.txt", ios::in);
 string okunan;
 while (!fileread.eof())
 {
  getline(fileread, okunan);
  cout << okunan << "\n";
 }
 fileread.close();
}SANATSAL BİLGİ

01/09/2016

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI