C++ İLE DİKDÖRTGENLER PRİZMASI

C++ ile kullanıcının girdiği değerlere göre dikdörtgenler prizmasının alanını ve hacmini fonksiyon kullanarak hesaplayıp ekrana yazdıran program örneği.


Bir dikdörtgenler prizmasının 6 adet yüzü bulunur. Yine bir dikdörtgenler prizmasının 3 farklı ayrıt uzunluğu vardır. Taban ayrıtları eşit olan prizmalar kare prizmalar denir. Bu prizma türlerinde 2 farklı ayrıt uzunluğu vardır. Prizmanın tüm ayrıtları eşit ise bu prizmaya kare prizma denir. Kare prizmada tek bir ayrıt uzunluğu vardır.

Kare prizmaların alan ve hacmini başka bir örnekte class kullanarak yaptık. Bu örneğin linki aşağıda yer alıyor. Bununla birlikte bu örnekte kenar uzunluklarının hepsine aynı değeri verirseniz bir küpün alan ve hacmini hesaplamış olursunuz. İlk iki kenar uzunluğunu aynı girerseniz kare prizmanın alan ve hacmini hesaplamış olursunuz.

Dikdörtgenler prizması programını bu örnekte fonksiyon kullanarak yaptım. Yine bir prizma için kenar uzunluklarını girip hesaplamayı yaptıktan sonra programdan çıkmadan istediğiniz kadar hesaplama yapmanız için ana gövdeye bir while döngüsü koyarak kullanıcının A’dan farklı bir değer girinceye kadar programın prizma hesaplarını yapmaya devam etmesini sağladım.

Program kullanıcıdan 3 ayrıt uzunluğu istemektedir. 1. Ayrıt uzunluğu taban alnının 1. Kenarı, 2. Ayrıt uzunluğu taban alanının 2. Kenarıdır. 3. Ayrıt uzunluğu ise yanal yüzün dikine uzunluğudur. Bu aunı zamanda prizmanın yüksekliğidir.

Programın tüm kodları aşağıda verilmiştir.


Kolay Gelsin.


#include <iostream>
using namespace std;
double PrizmaAlan(double, double, double);
double PrizmaHacim(double, double, double);
int main()
{

 double kenar1 = 0;
 double kenar2=0;
 double kenar3=0;
 double prizma_alan=0;
 double prizma_hacim=0;
 char secim='A';

 while(secim=='A')
 {
  cout<<"Prizmanin Tabaninin 1. Ayrit Uzunlugunu Giriniz: ";
  cin>>kenar1;
  cout<<endl;
  cout<<"Prizmanin Tabaninin 2. Ayrit Uzunlugunu Giriniz: ";
  cin>>kenar2;
  cout<<endl;
  cout<<"Prizmanin Yan Yuzunun Ayrit Uzunlugunu Giriniz: ";
  cin>>kenar3;
  cout<<endl;
  
  prizma_alan = PrizmaAlan(kenar1,kenar2,kenar3);
  prizma_hacim = PrizmaHacim(kenar1, kenar2,kenar3);
  
  cout<<"Prizmanin Alanı = "<<prizma_alan<<endl;
  cout<<"Prizmanin Hacmi = "<<prizma_hacim<<endl;
  
  cout<<"Devam Etmek Icin A, Cikmak Icin A'dan Farkli Bir Karakter Giriniz: ";
  cin>>secim;
  cout<<endl;
  cin.get();
  
  
 }

 cin.get();

 return 0;
}
double PrizmaAlan(double x1, double x2, double x3)
{
 double P_Alan=0;
 double alan1 = 0;
 double alan2 = 0;
 double alan3 = 0;

 alan1 = 2*x1*x2;
 alan2 = 2*x1*x3;
 alan3 = 2*x2*x3;

 P_Alan = alan1+alan2+alan3;

 return P_Alan;

}
double PrizmaHacim(double x1, double x2, double x3)
{
 double P_Hacim = 0;
 double t_alan;

 t_alan=x1*x2;
 P_Hacim = t_alan*x3;

 return P_Hacim;

}C++ İLE KÜP HESAPLARI


SANATSAL BİLGİ

21/03/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI