C++ İLE KÜP HESAPLARI

C++ Programlama dilini kullanarak bir küp sınıfı oluşturan ve bu sınıf ile kullanıcının girdiği değerlere göre küpün alan ve hacmini hesaplayarak ekrana yazdıran program örneği.


Bir ayrıt uzunluğu L olan bir küpün alanı 6.L, hacmi ise L.L.L = L3 dür. Bilgisayar programlama dilini kullanarak küpün alan ve hacmi hesaplanırken kullanıcının girdiği değerlere göre yukarıdaki hesaplamayı yapıp sonucu ekrana yazacak bir programdan bahsediyoruz demektir.

Küpün alan ve hacim hesabını profesyonel bir şekilde yapacağız. Önce bir sınıf oluşturacağız. Bu sınıfın 2 adet fonksiyonu olacaktır. Bu fonksiyonlardan biri küpün alanını diğeri ise hacmini hesaplayacaktır.

Ana gövdeden sınıftan bir nesne türeteceğiz ve bu nesne ile küp sınıfının fonksiyonlarına değer gönderecek ve hesaplanan sonucu ekrana yazacağız.

Bu işlemin kesintisiz olarak programı yeniden çalıştırmaya gerek duymadan devam edebilmesi için bir while döngüsü oluşturacağız. İlk küp hesabı yapıldıktan sonra program kullanıcıya başka bir hesap yapmak isteyip istemediğini soracak ve devam etmek istemesi durumunda “A” harfi girmesini isteyecektir. Böylece kullanıcı programı kapatmadan yüzlerce küp hesabı yapabilecektir.

C++ ile sınıf aşağıdaki şekilde yaratılmaktadır.

class Sinifismi

{

private:

public:

};

Yukarıdaki taslak bir sınıf belirtir. Sinifismi sınıfın adını belirtir. Private altına yazacağımız değerlere sadece sınıftan ulaşılabilir. Public altına yazacağımız fonksiyon ve değişkenlere ise sınıftan türetilen nesneler aracılığı ile ulaşılabilir.

Sınıfa ait fonksiyonlar yazılırken fonksiyon isminin önüne tanımlandığı sınıf adı ve dört nokta konulur.

double Kup::KupAlan(double U1)

{

 double alan;

 alan = 6*U1*U1;

 return alan;

}

Yukarıdaki örnekte Kup::KupAlan(double U1) ifadesi bu fonksiyonun Kup sınıfına ait olduğunu belirtir.

Kup adlı bir sınıftan kupnesne isimli bir nesne yaratmak için

Kup kupnesne;

Şeklinde bir tanımlama yapmak yeterlidir. Bu nesne ile Kup alan fonksiyonuna bağlanmak için,

double kup_alan;

kup_alan = kupnesne.KupAlan(uzunluk) 

şeklinde bir ifade kullanırsak küpün alanını kup_alan değişkenine aktarmış oluruz.

Cout<<kup_alan;

İfadesi ile de bu sonucu ekrana yazdırıyoruz.

Uygulamanın çalışan tam kodları aşağıda verilmiştir. 

Kolay Gelsin.


#include <iostream>
using namespace std;
class Kup
{
 private:
  
 public:
  double KupAlan(double kenar);
  double KupHacim(double kenar);
};
double Kup::KupAlan(double U1)
{
 double alan;
 alan = 6*U1*U1;

 return alan;
}
double Kup::KupHacim(double kenar)
{
 double t_alan=0;
 double hacim =0;
 t_alan = kenar*kenar;
 hacim=t_alan*kenar;
 return hacim;
}
int main()
{
 double uzunluk = 0;
 double kup_alan=0;
 double kup_hacim=0;
 char secim= 'A';


 Kup kupnesne;
 while(secim=='A')
 {
  cout<<" Kupun Ayrit Uzunlugunu Giriniz: ";
  cin>>uzunluk;
  kup_alan=kupnesne.KupAlan(uzunluk);
  kup_hacim=kupnesne.KupHacim(uzunluk);
  cout<<"Kupun Alani = "<<kup_alan<<endl;
  cout<<"Kupun Hacmi = "<<kup_hacim<<endl;
  cout<<"Baska Bir Hesap Yapmak Icin A, Cikmak Icin A'dan Farkli Bir Tusa Basiniz: ";
  cin>>secim;
  cin.get();
  
 }
 cin.get();

 return 0;

}


C++ İLE DİKDÖRTGENLER PRİZMASI


Aşağıda Geometrik cisimlerin tamamının hacminin bir programda hesaplandığı örnek verilmiştir.

C++ İle Geometrik Cisimlerin Hacmi


SANATSAL BİLGİ

21/03/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI