C# CHECKBOX KONTROLÜ KOD İLE OLUŞTURMA ve KULLANIMI

Checkbox kontrolünün oluşturulması ve kullanılması. Kod ile checkbox oluşturmak ve for döngüsü ile çok sayıda checkbox seçimini kontrol etmek.


Checkbox kontrolü kullanıcının bir veya daha fazla öğeyi seçmesini sağlar. Bu kontrolü toolboxtan sürükle bırak yaparak veya kod ile oluşturabiliriz.

Seçili olan checkboxları if – else veya sadece if koşul ifadesiyle belirler. Seçilen checkboxlara göre programı yönlendiririz.

CheckBox Kontrollerini İsimlendirmek

Bir checkbox kontrolünün yanında o kontrolün ne ile ilgili olduğunu belirten bir ifade bulunmak zorundadır. Örneğin; Hikaye Kitapları, Roman Kitapları, Bilimsel Kitaplar gibi. İşte biz bu ifadeleri Checkbox kontrollerinin text özelliğine yazarız. Bunun için 1. Yol formun üzerindeki checkbox kontrolüne sağ tıklar properties seçeneğini seçerseniz çalışma pencerenizin sağ tarafında solution explorer penceresinin altında properties pencresi açılacaktır. Bu pencereden Text kısmına istediğiniz metni yazabilirsiniz.

2. Yol olarak kod yazma sayfasında Form_Load kısmına yazabilirsiniz. Aşağıdaki gibi.

    checkBox1.Text = "Edebiyat Kitapları";

Yukarıdaki satırı yazar uygulamayı çalıştırırsanız checkbox1 kontrolünün yanında Edebiyat Kitapları Yazısı Belirecektir.


Bir Checkbox Kontrolünün Seçili Olup Olmadığını Tespit Etmek

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if(checkBox1.Checked==true)
            {
                MessageBox.Show("Edebiyat Kitapları Seçili");
            }
            if (checkBox2.Checked == true)
            {
                MessageBox.Show("Hikaye Kitapları Seçili");
            }
        }


Kod İle CheckBox Oluşturmak

Form üzerine sürükle bırak yaparak profesyonel ve büyük ölçekli uygulamalar geliştiremezsiniz. Ayrıca formunuzda 100 adet checkbox varsa ne olacaktır. İşte bu durumda checkboxlar kod ile oluşturulacaktır.


Aşağıdaki form üzerinde 2 adet button bulunuyor. 1. Button tıklanınca 25 adet checkbox oluşturuyor. Bu checkbox lardan bir veya birkaçı veya hepsi seçilip 2. Buttona tıklanırsa seçili checkboxların listesi ekrana getiriliyor.


     
    using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace CheckBoxCSharp
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            this.WindowState = FormWindowState.Maximized;
        }

        CheckBox[] secimkutu;
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            secimkutu = new CheckBox[25];
            int top1, left1;
            top1 = 50;
            left1 = 400;
            for (int k = 0; k < 25; k++)
            {
                secimkutu[k] = new CheckBox();
                secimkutu[k].Top = top1;
                secimkutu[k].Left = left1;
                secimkutu[k].Text = "Secim " + (k + 1).ToString();
                this.Controls.Add(secimkutu[k]);
                top1 += 25;
            }
        }
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string deger = "";
            for(int t=0;t<25;t++)
            {
                if(secimkutu[t].Checked==true)
                {
                    deger += "Secim " + (t + 1).ToString() + " ,\n ";
                }
            }
            deger += " Kutuları Seçili";
            MessageBox.Show(deger);
        }
    }
}SANATSAL BİLGİ

31/08/2016 

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI