C# DİZİLER VE KULLANIMLARI

C# programlama dilinde dizilerin yaratılması, tanımlanması, dizilere değer atama, dizi değişkenlerine ulaşma.

Diziler çok sayıda elemanı bir tek değişkende tutma ve istenilen elemanı çağırıp kullanma olanağı sağlarlar. Bu elemanlar atandıkları diziye indis denilen sıra numarasıyla yerleşirler.

Bir boyutlu dizi oluşturma

int[] dizi1;
dizi1 = new int[10];

1. satırda bir dizi oluşturulmuş, 2. Satırda bu dizi eleman sayısı belirtilerek tanımlanmıştır.

Bir dizi şu şekilde de oluşturulabilir.

int[] dizi1= new int[10];


Bir boyutlu diziye eleman aktarma


Bir boyutlu dizilere eleman aktarımı tanımlandıkları yerde veya daha sonra yapılabilir.


Dizi yaratırılırken elemanlarını belirleme şu şekilde olur.


int[] dizi = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };


Diziye sonradan eleman ekleme şu şekilde olur.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int[] dizi1;
            dizi1 = new int[10];
            for(int k=0; k<10;k++)
            {
                dizi1[k] = k + 1;
            }
        }


Yukarıdaki örnekte önce dizi yaratılıyor, daha sonra tanımlanıyor, daha sonrada “for” döngüsü ile eleman girişi yapılıyor.

Dizinin Elemanlarına ulaşma

Elemanlar diziye indis dediğimiz sıra numaralarıyla yerleşiyorlardı. Öyleyse bu elemanlara yine sıra numaraları ile ulaşabiliriz.

Bir dizinin 5. sırasındaki elemana ulaşmak için 4 numaralı indis çağrılır, çünkü dizi indisleri 0’dan başlar.

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int[] dizi1;
            dizi1 = new int[10];
            for(int k=0; k<10;k++)
            {
                dizi1[k] = k + 1;
            }
            int sayi;
            sayi = dizi1[4];
            MessageBox.Show(sayi.ToString());
        }

Yukarıdaki örnekte dizi tanımlaması dizilere deşer aktarılması ve dizinin 5. Elemanına ulaşma bir arada gösterilmiştir.

Aşağıdaki örnekte for döngüsü yardımıyla dizi elemanlarına tek tek ulaşıp bu değerler toplatılıyor.

int toplam = 0;
  for (int k = 0; k < 10; k++)
        {
             toplam += dizi1[k];
        }
 MessageBox.Show(toplam.ToString());SANATSAL BİLGİ

21/08/2016

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI