C# FONKSİYONLAR

C# Programlama dili ile fonksiyon kullanımı. Parametreli , parametresiz ve karma fonksiyon örnekleri. Değer döndüren fonksiyonlar.


Fonksiyonlar belli bir işlevi yerine getiren kod bloklarıdır. Fonksiyon kullanmanın sağladığı avantajlar ise;

1 – Program yazılımı küçük kod bloklarına ayrılmış olur. Yazılımı ve takip etmesi kolay olur.

2 – Bir fonksiyonun yerine getirdiği işlev program içerisinde 100 kez kullanılmak zorunda kalınabilir. Bu durumu fonksiyon oluşturmadan gerçekleştirmek neredeyse imkansızdır.

3 – Karmaşayı önler. Ana blokta sadece class’lar ve fonksiyonlar çağrılır. Fonksiyon ve classlara değer gönderilip, bunlardan değer alınır. Algoritma kolaylaşır.


Fonksiyonlar değişik biçimlerde olabilir bunlar, değer döndüren fonksiyonlar, değer döndürmeyen fonksiyonlar, parametre alan fonksiyonlar parametre almayan fonksiyonlar, dizi parametre alan fonksiyonlar, dizi değer döndüren fonksiyonlardır. Bunlar haricinde C# ta tanımlanan her veri tipi bir fonksiyonda değer olarak döndürülebilir. Örneğin fonksiyon veritabanına bağlanarak veritabanındaki kayıtları dataset’e yükleyip sonuç olarak dataset döndürülebilir.

Fonksiyon hangi değeri döndürüyorsa başındaki void kelimesi yerine döndüreceği değişkenin tipi yazılır. Hiçbirşey döndürmeyecekse void ifadesi kullanılır.

Fonksiyon başında private özelliği bulunursa bu fonksiyonlara diğer sayfa ve class’lardan erişilemez. Eğer fonksiyon başlarına public ifadesi konulursa bunlara diğer form ve class’lardan erişilebilir.

Önce değer döndürmeyen fonksiyondan başlayıp daha sonra int, double değer döndüren fonksiyon örnekleri verilecektir. TextBox, Dataset fonksiyonları ile ilgili örnekler ise yazı sonundaki linkte yer almaktadır.


Parametre Almayan ve Sonuç Döndürmeyen Fonksiyon

Aşağıdaki örnekte buttona tıklanınca button sadece fonksiyonu çağırıyor. Fonksiyon çağrılınca içerisindeki kod bloklarını çalıştırıyor ve hesaplamaları yapıp labele yazdırıyor.

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            fonksiyon1();
        }
        private void fonksiyon1()
        {
            int c1, c2;
            c1 = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
            c2 = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
            int carpim;
            carpim = c1 * c2;
            label3.Text = carpim.ToString();
        }

Parametre Alan ve Sonuç Döndürmeyen Fonksiyon 

Aşağıdaki örnekte textboxlara sayı girip, button’a tıklanınca textboxlardaki sayılar değişkenlere aktarılarak "Toplam" fonksiyonuna gönderiliyor. Bu fonksiyonda sayıları toplayıp ekrana yazdırıyor.

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int sayi1;
            int sayi2;
            sayi1 = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
            sayi2 = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
            Toplam(sayi1, sayi2);
        }
        private void Toplam(int x1, int x2)
        {
            int toplam;
            toplam = x1 + x2;
            label3.Text = "Girilen İki Sayının Toplamı = " + toplam.ToString();
        }

Parametre Alan ve Sonuç Döndüren Fonksiyon 

Aşağıdaki örnekte ise kullanıcının textboxlara girdiği sayılar buttona tıklayınca fonksiyona gönderiliyor, fonksiyon bu sayıları toplayıp tekrar buttonun click yordamına gönderiyor. Sonuç burada ekrana yazdırılıyor.

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int sayi1;
            int sayi2;
            sayi1 = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
            sayi2 = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
            int sonuc;
            sonuc = Toplam2(sayi1, sayi2);
            label3.Text = "Girilen İki Sayının Toplamı = " + sonuc.ToString();
        }
        private int Toplam2(int a1, int a2)
        {
            int toplam;
            toplam = a1 + a2;
            return toplam;
            
        }


Karma Fonksiyon Kullanımı

Aşağıdaki örnekte iki adet fonksiyon var, fonksiyonlardan biri dikdörtgenin alanını hesaplıyor, diğeri dikdörtgenler prizmasının hacmini hesaplıyor. Yalnız hacim hesaplanırken Hacim isimli fonksiyondan alan isimli fonksiyon çağrılıyor. Böylece bir fonksiyonun içinden başka bir fonksiyon çağrılmış oluyor.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace CSFUNCTION
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
    
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            double uzunluk, genislik;
            uzunluk = Convert.ToDouble(textBox1.Text);
            genislik = Convert.ToDouble(textBox2.Text);
            double d_alan;
            d_alan = Alan(uzunluk, genislik);
            label3.Text = d_alan.ToString();
        }
        private double Alan(double x, double y)
        {
            double area;
            area = x * y;
            return area;
        }
        private double Hacim(double x1, double y1, double h1)
        {
            double volume;
            double area;
            area = Alan(x1, y1);
            volume = area * h1;
            return volume;
        }
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            double b1, b2, b3;
            b1 = Convert.ToDouble(textBox1.Text);
            b2 = Convert.ToDouble(textBox2.Text);
            b3 = Convert.ToDouble(textBox3.Text);
            double dph = Hacim(b1, b2, b3);
            label3.Text = dph.ToString();
        }
    }
}


Kolay Gelsin.


Dizi Parametreli Fonksiyonlar


SANATSAL BİLGİ

21/11/2016

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI