C# IF ELSE KULLANIMI

İf ve if-else ifadeleri koşul ifadeleridir. Program içerisinde bir şeyin gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi durumunda farklı işler yapılacaksa koşul ifadeleri kullanılır.


Koşul ifadelerinde tek koşul varsa tek bir if ifadesi kullanmak yeterlidir. Fakat birbirine bağlı birden fazla koşul varsa o zaman if-else bloku kullanılır. 

Aşağıda verdiğimiz örnekte if else bloku ve sadece if kullanımı gösterilmiştir. Örnek uygulamada 3 adet textbox ve bir adet button bulunmaktadır. Kullanıcı textbox1’e toplama için 1, çıkarma için 2, çarpma için 3, bölme için 4 girecektir. Textbox2 ve textbox3 kutularına işlemin yapılacağı sayıları girecektir. Kullanıcının textbox1’e girdiği değere göre program 4 işlemden birini yapacak geçersiz bir rakam girerse uyarı verecektir.

Ayrıca bir textbox kutusuna kaç karakter girildiği;

textbox1.length

ifadesi ile öğrenilebilir. Yaptığımız örnek uygulamada eğer 3 basamaklı bir sayı girilirse bu kullanıcıya bildirilecektir.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace IfElseExmpl
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
        }
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string tekst;
            int islem1 = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
            int islem2 = Convert.ToInt32(textBox3.Text);
            double sonuc;
            int sayi=0;
            tekst = textBox1.Text;
            sayi = Convert.ToInt32(tekst);
            if(sayi==1)
            {
                sonuc = islem1 + islem2;
                MessageBox.Show("Toplama Isleminin Sonucu = "+sonuc.ToString());
            }
            else if(sayi==2)
            {
                sonuc = islem1 - islem2;
                MessageBox.Show("Çıkarma Isleminin Sonucu = " + sonuc.ToString());
            }
            else if (sayi==3)
            {
                sonuc = islem1 * islem2;
                MessageBox.Show("Çarpma Isleminin Sonucu = " + sonuc.ToString());
            }
            else if (sayi==4)
            {
                sonuc = islem1 / islem2;
                MessageBox.Show("Bölme Isleminin Sonucu = " + sonuc.ToString());
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Toplama İşlemi İçin 1 \n
Çıkarma İşlemi için 2 \n Çarpma İşlemi İçin 3\n Bölme İşlemi İçin 4 Giriniz");
            }
            if(tekst.Length==3)
            {
                MessageBox.Show("3 Basamaklı Bir Sayı Girdiniz");
            }
        }
        
    }
}SANATSAL BİLGİ

01/09/2016

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI