C# İLE İLERİ GERİ  HAREKET EDEN TOP UYGULAMASI

C# uygulaması ile iki adet duvar ve bir adet top oluşturacağız ve topun bu duvarlar arasında gidip gelmesini sağlayacağız.

Bunun için formunuzun üzerine 3 adet PictureBox, bir adet timer ve iki adet button ekleyin. Form_Load eventine aşağıdaki kodları yazın. (form_load eventini formun boş bir yerine çift tıklayarak açabilirsiniz)

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            pictureBox1.Left = 10;
            pictureBox1.Top = 80;
            pictureBox1.Width = 50;
            pictureBox1.Height = 200;
            pictureBox2.Left = 850;
            pictureBox2.Top = 80;
            pictureBox2.Width = 50;
            pictureBox2.Height = 200;
            pictureBox3.Left = 60;
            pictureBox3.Top = 120;
            pictureBox3.Width = 60;
            pictureBox3.Height = 60;
            this.Width = 950;
            this.Height = 650;
            pictureBox1.ImageLocation = @"..\..\Resimler\duvar1.jpg";
            pictureBox2.ImageLocation = @"..\..\Resimler\duvar1.jpg";
            pictureBox3.ImageLocation = @"..\..\Resimler\Top.jpg";
        }


Yukarıdaki kod bloku ile duvarları oluşturduk, topu oluşturduk, formun genişliği ve yüksekliğini ayarladık.

pictureBox1.ImageLocation = @"..\..\Resimler\duvar1.jpg";

Yukarıdaki kod satırını kullanmak için sağ tarafta Solution Explorer de uygulama adınıza sağ tıklayın Add >> New Folder adımları ile bir klasör oluşturup klasöre Resimler adını verin daha sonra bu klasöre resimleri kopyalayın.

Form üzerindeki Timer kontrolüne çift tıklayarak timer_tick eventini oluşturun bu evente aşağıdaki kodları yazın.

   int left1 = 50;
        int kontrol = 0;
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            if(kontrol==0)
            {
                left1+=10;
                if (left1 > 790)
                {
                    kontrol = 1;
                }
                pictureBox3.Left += 10;
            }
            if(kontrol==1)
            {
                left1-=10;
                if(left1<50)
                {
                    kontrol = 0;
                }
                pictureBox3.Left -= 10;
            }
            
        }


Aynı şekilde 1. Buttona çift tıklayarak button eventine aşağıdaki kodları yazın.

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            timer1.Interval = 60;

            timer1.Start();

        }


2. button üzerine çift tıklayarak click eventine aşağıdaki kodları yazın

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            timer1.Stop();
        }

Timer1.interval timer_tick eventinin içerisindeki kodların kaç milisaniyede bir çalıştırılacağını belirler.

Timer.Start() timeri çalıştırır; timer1.Stop(), timeri durdurur.


     


SANATSAL BİLGİ

23/08/2016

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI