C# KLASÖR OLUŞTURMA KOPYALAMA ve SİLME İŞLEMLERİ

C# ile yeni klasör oluşturma, klasörü test etme, klasörü kopyalama, klasör silme, klasördeki dosyaları listeleme işlemleri.


Yeni Klasör Oluşturma

Aşağıdaki örnek KLASOR1 adında bir dizin oluşturur.

       private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Directory.CreateDirectory("E:\\KLASOR1");
            if (Directory.Exists("E:\\KLASOR1"))
            {
                MessageBox.Show("KLASOR1 OLUSTURULDU");
            }
        }


İç İçe Klasör Oluşturma

Aşağıdaki örnek KLASOR1 adlı klasörün içerisinde KLASOR2’yi KLASOR2 adlı dizinin içerisinde KLASÖR3 adlı dizini oluşturur.

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Directory.CreateDirectory("E:\\KLASOR1\\KLASOR2\\KLASOR3");
            if (Directory.Exists("E:\\KLASOR1\\KLASOR2\\KLASOR3"))
            {
                MessageBox.Show("KLASOR3 OLUSTURULDU");
            }
        }

Klasör Kopyalama

Aşağıdaki kod bloku E sürücüsündeki KLASOR1 adlı klasör içerisindeki tüm dosya ve klasörleri yine D sürücüsündeki EXAMPLE adlı klasörün içerisine kopyalar.

       private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Kopyala("E:\\KLASOR1", @"D:\\EXAMPLE", true);
        }
        protected void Kopyala(string Prmt1,string prmt2, bool prmt3)
        {
            DirectoryInfo DrInf = new DirectoryInfo(Prmt1);
            DirectoryInfo[] DrInfLst = DrInf.GetDirectories();
            if (!Directory.Exists(prmt2))
            {
                Directory.CreateDirectory(prmt2);
            }

            FileInfo[] dosya = DrInf.GetFiles();
            string path1 = "";
            foreach (FileInfo FFF in dosya)
            {
                path1 = Path.Combine(prmt2, FFF.Name);
                FFF.CopyTo(path1, false);
            }
            if (true)
            {
                foreach (DirectoryInfo bilgi in DrInfLst)
                {
                    path1 = Path.Combine(prmt2, bilgi.Name);
                    Kopyala(bilgi.FullName, path1, true);
                }
            }
        }


Klasör Silme

Aşağıdaki kod parçası KLASOR3 adlı dizini siler.

  private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            bool dizin = Directory.Exists("E:\\KLASOR1\\KLASOR2\\KLASOR3");

            if (dizin == true)

            {

                Directory.Delete("E:\\KLASOR1\\KLASOR2\\KLASOR3");

                MessageBox.Show("KLASOR3 SILINDI");

            }

        }


Klasörü Kontrol Etmek

Directory.Exixts(“klasör yolu”) komutu ile bir klasörün var olup olmadığı kontrol edilebilir.

Aşağıdaki örnekte E sürücüsünde KLASÖR3’ün olup olmadığı test ediliyor ve varsa siliniyor.

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            bool dizin = Directory.Exists("E:\\KLASOR1\\KLASOR2\\KLASOR3");
            if (dizin == true)
            {
                Directory.Delete("E:\\KLASOR1\\KLASOR2\\KLASOR3");
                MessageBox.Show("KLASOR3 SILINDI");
            }
        }

Klasördeki Dosyaları Listelemek

Aşağıdaki kod bloku KLASOR3 adlı dizin içerisinde yer alan dosyaları listeler

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string[] icerik = Directory.GetFiles("E:\\KLASOR1\\KLASOR2\\KLASOR3");
            string isim = "";
            for (int x = 0; x < icerik.Length; x++)
            {
                isim += icerik[x];
                isim += "\n";
            }
            MessageBox.Show(isim);
        }


SANATSAL BİLGİ

16/09/2016

 • YORUM YAZ
 • ADI SOYADI(veya nick)
 • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI