C# LİSTBOX KONTROLÜ

Listbox kullanımı. Kod ile Listbox oluşturma. Listbox’a veri girme ve veri okuma. Listbox kontrolünü temizleme. Listbox ta seçili satırı silme. Listbox kontrolünü formdan silme.


KOD İLE LİSTBOX OLUŞTURMA

Aşağıdaki kod parçası button1’e tıklandığında formda bir adet listbox kontrolü oluşturur.

ListBox Listekutu1;
        ListBox Listekutu2;
        int top1 = 0;
        int left1 = 0;
      
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            top1 = 20;
            left1 = 60;
            Listekutu1 = new ListBox();
            Listekutu1.Top = top1;
            Listekutu1.Left = left1;
            Listekutu1.Width = 150;
            Listekutu1.Height = 250;
            this.Controls.Add(Listekutu1);
        }


Yukarıda Listekutu1 C# ListBox sınıfından türetilmiş bir nesnedir ve listBox kontrolünün tüm özelliklerini taşımaktadır.

Biz yarattığımız bu nesneye istediğimiz özellikleri vererek forma ekleyeceğiz.

Aşağıdaki satırla formun üst çizgisinden ne kadar aşağıda olacağını belirledik.

Listekutu1.Top = top1; 

Aşağıdaki satırla ise formun sol çizgisinden kaç piksel içeride olacağını belirledik.

Listekutu1.Left = left1;

Aşağıdaki satır Listbox kontrolünün genişliğini belirler.

Listekutu1.Width = 150;

Aşağıdaki satır ise listbox’un yüksekliğini belirtir.

Listekutu1.Height = 250;

Listbox kontrolünün forma eklenmesini sağlayan kod parçası aşağıda.

this.Controls.Add(Listekutu1);

Şimdi oluşturduğumuz bu listbox kontrolüne değer girelim. Bunun için button2 click eventine aşağıdaki kodları yazalım.

  private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
  {
            Listekutu1.Items.Add(textBox1.Text);
  }

Yazacağımız tek satırlık bir kod “Listekutu1.Items.Add(textBox1.Text);” kod parçası ile veri girişi yapabiliriz. Tabii önce listbox kontrolünü oluşturmamız gerekli.

Şimdi forma 3. Buttonu ekleyip 1. Button ile listbox kontrolünü oluşturacağız. 2. Button ile bu kontrole veri gireceğiz. 3. Button ile girdiğimiz değeri sileceğiz.


LİSTBOX’U TEMİZLEME

Aşağıdaki kod parçası listboxu temizler. Yalnız bu kod parçası sadece seçilen kaydı değil tüm kayıtları siler.

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
 {
    Listekutu1.Items.Clear();
 }

SEÇİLİ KAYITLARI SİLME

Yukarıdaki kod parçası tüm kayıtları temizliyordu. Şimdi sadece seçtiğimiz kaydın temizlenmesini sağlayalım.

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
 {
    Listekutu1.Items.Remove(Listekutu1.SelectedItem);
 }


Listbox kontrolünü kod ile oluşturduk. Yine kod ile değer girdik, değerleri sildik. Şimdi de listbox kontrolünü formdan kaldıralım.

Aşağıdaki kod parçası button 5’e tıklayınca listbox’u formdan kaldırıyor. Button1’e tıklayarak listbox’u oluşturup, daha sonra button5 ile silebilir, button1’e tekrar basarak yeniden oluşturabilirsiniz.

LİSTBOX’U FORMDAN SİLME

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
 {
    this.Controls.Remove(Listekutu1);
 }


LİSTBOX’TAN DEĞER OKUMA

Son buttonumuz listboxtan veri okumak üzerine olacak. Aşağıdaki kod seçili satırı okur.

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string listext;
            listext = Listekutu1.SelectedItem.ToString();
            MessageBox.Show(listext);
        }


Uygulamanın tüm kodları aşağıda yer almaktadır. Bir C# uygulaması oluşturup bu uygulamada 6 button ve bir textbox kontrolünü sürükle bırak yaparak oluşturduktan sonra buttonların click eventine bu kodları yazarak çalıştırabilirsiniz.

Kolay Gelsin.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace ListBoxSanbil
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        ListBox Listekutu1;
        ListBox Listekutu2;
        int top1 = 0;
        int left1 = 0;
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
        }
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            top1 = 20;
            left1 = 60;
            Listekutu1 = new ListBox();
            Listekutu1.Top = top1;
            Listekutu1.Left = left1;
            Listekutu1.Width = 150;
            Listekutu1.Height = 250;
            this.Controls.Add(Listekutu1);        }
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Listekutu1.Items.Add(textBox1.Text);
        }
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Listekutu1.Items.Clear();
        }
        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Listekutu1.Items.Remove(Listekutu1.SelectedItem);
        }
        private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Controls.Remove(Listekutu1);
        }
        private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string listext;
            listext = Listekutu1.SelectedItem.ToString();
            MessageBox.Show(listext);
        }
       
    }
}

SANATSAL BİLGİ

07/11/2016

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI