C# RADIOBUTTON KULLANIMI VE ÖZELLİKLERİ

C# RadioButton çoklu kullanımı ve kod ile radiobutton oluşturulması. Dizi radiobutton oluşturmak. RadioButton CheckedChanged eventi.


RadioButton kontrolü birçok seçenek arasından sadece bir tanesini seçmemizi sağlayan kontroldür. C# dilinde forma eklenmesi iki şekilde yapılabilmektedir. Toolbox araç kutusundan sürükle bırak yaparak ve ya kod ile oluşturarak. 

Kod ile RadioButton oluşturmak için RadioButton kontrolünden bir dizi oluşturmak ve bu dizi üzerinden kontrol etmek pratik ve sağlıklı bir yöntem olur.

Aşağıdaki kod bloku 20 tane RadioButton oluşturmaktadır.


         RadioButton[] radiodizi;
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            radiodizi = new RadioButton[20];
            int top1, left1;
            top1 = 55;
            left1 = 300;
            for(int x=0;x<20;x++)
            {
                radiodizi[x] = new RadioButton();
                radiodizi[x].Top = top1;
                radiodizi[x].Left = left1;
                radiodizi[x].Text = "Secim " + (x + 1);
                radiodizi[x].CheckedChanged += new EventHandler(RadioChange);
                this.Controls.Add(radiodizi[x]);
                top1 += 20;
            }
        }

radiodizi[x].Top değeri formun üst çizgisinden ne kadar aşağıda olacağını, radiodizi[x].Left değeri formun sol çizgisinden ne kadar içeride olacağını belirler.

radiodizi[x].Text RadioButtonun yanında yazacak yazıyı belirtir.

this.Controls.Add(radiodizi[x]) ifadesi kontrolü forma eklemek içindir.


RadioButton SelectChanged


Eğer RadioButtonlardan biri seçildiğinde programa bir iş yaptırmak istiyorsanız o zaman CheckedChanged eventi oluşturmanız gerekir. Eğer RadioButtonları sürükle bırak yaparak oluşturduysanız properties penceresinde şimşek ikonuna tıklayarak açılan sekmede CheckedChanged kısmına çift tıklarsanız bu event otomatik oluşur. Kod ile oluşturacaksanız şu satırı eklemelisiniz.

  radiodizi[x].CheckedChanged += new EventHandler(RadioChange);


Bundan saonra RadioChange prosedürünü oluşturmalısınız aşağıdaki gibi.

     protected void RadioChange(object sender, EventArgs e)
        {
            for(int i=0;i<20;i++)
            {
                if(radiodizi[i].Checked==true)
                {
                    MessageBox.Show(radiodizi[i].Text.ToString() + " Kontrolü Seçildi");
                }
                
            }
        }

Yukarıdaki prosedür radio buttonlardan birinin seçimi değiştiğinde devreye giriyor ve seçilen yeni kontrolü haber veriyor.

RadioButton kontrolünün seçili olup olmadığı Checked özelliği ile öğrenilebilir.

    if(radiodizi[i].Checked==true)
                {
                    MessageBox.Show(radiodizi[i].Text.ToString() + " Kontrolü Seçildi");
                }


Yukarıdaki kod parçası kontrolün seçili olup olmadığını kontrol ediyor.

  if(radiodizi[i].Checked==true)

İfadesi eğer kontrol seçili ise;


  if(radiodizi[i].Checked==false)

İfadesi ise eğer kontrol seçili değilse anlamını taşır.

Ayrıca kod içerisinde radiobuttonlara müdahale ederek herhangi birini seçili hale getirmek istersek

  radiodizi[5].Checked==true;

şeklinde bir kod kullanırız.

Eğer seçimi kaldırmak istersek,

  radiodizi[5].Checked==false;


Şeklinde bir kod kullanırız.


SANATSAL BİLGİ

25/09/2016

 • YORUM YAZ
 • ADI SOYADI(veya nick)
 • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI