C# İKİ BOYUTLU STRİNG DİZİLER

C# programlama dili ile iki boyutlu string tip dizi oluşturma. Diziye eleman atama. String dizinin elemanlarına erişme. 

İki Boyutlu Bir Dizi Oluşturmak

C# ile iki boyutlu bir string dizi aşağıdaki gibi oluşturulabilir.

string[,] metin;
metin = new string[2, 3];


Veya şu şekilde oluşturulabilir.

string[,] metin2 = { { "A1", "A2", "A3" }, { "B1", "B2", "B3" }, { "C1", "C2", "C3" }, { "D1", "D2", "D3" } };


String Diziye Değer Atamak

Bir string diziye aşağıdaki şekilde değer atanabilir.

metin[0, 0] = "K1";
metin[0, 1] = "K2";


for döngüsü ile string diziye eleman atamak için

     private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string[,] metin;
            metin = new string[5, 4];
            int T = 1;
            for (int u = 0; u < 5; u++)
            {
                for (int v = 0; v < 4; v++)
                {
                    metin[u, v] = "SANATSAL" + T.ToString();
                }
                T++;
            }
        }


String dizinin elemanlarına ulaşmak

String dizinin belirli bir elemanına ulaşmak için.

string yazi;
yazi = metin[0, 1];


for döngüsü ile string dizi elemanlarına erişim

Aşağıdaki örnekte 2 boyutlu bir string dizi tanımlanmış bu diziye for döngüsü aracılığıyla elemanlar eklenmiş ve yine for döngüsü kullanılarak bu dizi elemanları string bir değişkene aktarılmış ve mesaj penceresinde gösterilmiştir.

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string[,] metin;
            metin = new string[5, 4];
            int T = 1;
            for (int u = 0; u < 5; u++)
            {
                for (int v = 0; v < 4; v++)
                {
                    metin[u, v] = "SANATSAL" + T.ToString();
                }
                T++;
            }
            string yazi = "";
            for (int u = 0; u < 5; u++)
            {
                for (int v = 0; v < 4; v++)
                {
                    yazi = yazi + metin[u, v] + " , ";
                }
            }
            MessageBox.Show(yazi);
        }SANATSAL BİLGİ

22/08/2016

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI