KOŞUL İFADESİ AKIŞ DİYAGRAMI

Bilgisayar programlama dersi. İçerisinde koşul ifadesi bulunduran akış diyagramı. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin köklerini bulan akış diyagramı.Akış diyagramları ile ilgili bu örneğimizde koşul içeren akış diyagramı örneği verilecektir. Bu akış diyagramı 2. Dereceden bir bilinmeyenli bir denklemin köklerini bulan programdır. 2. Dereceden denklem bildiğiniz üzere, ax2 + bx + c şeklinde idi. Program kullanıcıdan denklemin katsayıları olan a, b, c değerlerini alır ve delta değerini bulur. Delta değerine göre işlemleri yürütür. Akış diyagramının açıklaması diyagramın altında verilmiştir.


KosulDygrm_S9R1

Program, aşağı yönlü ok işaretinden devam ediyor.

 KosulDygrm_S9R2


Program şemasının açıklaması aşağıda verilmiştir.


A0: Denklemin katsayıları olan a, b, c değişkenleri tanımlanıyor ve ilk değerleri 0 olarak veriliyor. kok1 ve kok2, x ile delta değişkenleri tanımlanarak ilk değerleri veriliyor.

A1: Kullanıcıdan denklemin katsayılarını girmeleri isteniyor

A2: ∆ = b2 – 4.a.c değeri (denklemin diskriminantı) hesaplanıyor.

A3: Burda ilk koşul ifadesine başvuruluyor . ∆ değerinin 0’dan küçük olup olmadığı kontrol ediliyor.

A4: Eğer ∆ < 0 ise program A4 tarafına geçiyor ve ekrana denklemin reel kökünün olmadığını yazıp programdan çıkıyor.

A5: ∆ >= 0 ise program bir sonraki koşul ifadesine giriyor ve delta değerinin 0’a eşit olup olmadığını kontrol ediyor.

A6: ∆ = 0 ise program A6 kısmına geçiyor. Denklemin iki eşit kökünü hesaplıyor.

A7: İki eşit kök ekrana yazdırılıyor ve program sonlanıyor.

A8: ∆ ≠ 0 ise geriye ∆ > 0 seçeneği kalır. Bu durumda denklemin iki farklı reel kökü vardır. Bu kökler hesaplanıyor.

A9: Hesaplanan iki farklı reel kök ekrana yazdırılıyor.


Programın C++ ile kodlanmış hali aşağıdadır.

#include <iostream>

#include <math.h>
using namespace std;


int main()

{

 double a=0;

 double b=0;

 double c =0;

 double kok1=0;

 double kok2 =0;

 double delta=0;

 double x =0;

 cout<<"ax2 + bx + c denkleminin hesaplanmasi icin a katsayi degerini giriniz: ";

 cin>>a;

 cout<<endl;

 cout<<"ax2 + bx + c denkleminin hesaplanmasi icin b katsayi degerini giriniz: ";

 cin>>b;

 cout<<endl;

 cout<<"ax2 + bx + c denkleminin hesaplanmasi icin c katsayi degerini giriniz: ";

 cin>>c;

 cout<<endl;

 delta= (b*b) - 4*a*c;

 if(delta <0)

 {

  cout<<"ax2 + bx + c denkleminin reel kokleri yoktur ";

  

 }

 else if(delta==0)

 {

  kok1 = -b/(2*a);

  kok2 = -b/(2*a);

  

  cout<<"ax2 + bx + c denkleminin iki esit reel koku vardir "<<endl;

  cout<<"kok1 = "<<kok1<<endl;

  cout<<"kok2 = "<<kok2<<endl;

  

 }

 else

 {

  delta= (b*b) - 4*a*c;

  x = sqrt(delta);

  

  kok1 = (-b + x)/(2*a);

  kok2 = (-b - x)/(2*a);

  

  cout<<"ax2 + bx + c denkleminin iki farkli reel koku vardir "<<endl;

  cout<<"kok1 = "<<kok1<<endl;

  cout<<"kok2 = "<<kok2<<endl;

  

 }

 return 0;

}


Döngü Kullanan ve Ortalama Bulan Akış DiyagramıSANATSAL BİLGİ

28/11/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI