OPERATÖRLER VE KULLANIMLARI

9. sınıflar bilgisayar programlama dersi. Matematiksel, ilişkisel ve mantık operatörleri. Koşul ifadeleri ve kullanımları. Konu anlatımı ve örnekler.Operatörler belli bir işlemi veya karşılaştırmayı yapmak için kullanılan sembollerdir. Programlama dillerinin en fazla kullanılan elemanlarıdır. 

Bilgisayar programlamada operatörler, mantıksal, ilişkisel ve matematiksel operatörler olmak üzere üçe ayrılırlar.

Aşağıdaki operatörler C++ dili için geçerli olan operatörlerdir.

Matematiksel Operatörler

Operatör                Sembol

Toplama İşlemi         +

Çıkarma İşlemi          - 

Çarpma İşlemi          *

Bölme İşlemi             /

Modül                      %


İlişkisel Operatörler


Operatör              Sembol

Eşitlik                     ==

Küçük                     <

Büyük                     >

Küçük veya eşit       <=

Büyük veya eşit       >=

Eşit değil                 !=


Mantıksal Operatörler

Operatör             Sembol

VE                        &&

VEYA                     ||

DEĞİL                    !


Atama Operatörü    =


Yukarıda açıkladığımız operatörlerle bilgisayara istediğimiz komutları verebiliriz.

Aşağıda bu operatörlerin kullanımına ilişkin örnekler yer alıyor.


Örnek – 1 

3 adet sayıyı toplayan ve sonucu ekrana yazan program

# include <iostream>


using namespace std;

int main()

{

 int sayi1;

 sayi1 = 20;

 int sayi2;

 sayi2=30;

 int sayi3;

 sayi3 = 40;

 int toplam;

 toplam = sayi1 + sayi2 + sayi3;

 cout<<toplam<<endl;

 return 0;

}


Yukarıdaki örnekte "int sayi1" ile değişken tanımlıyoruz.

Sayi1=20 satırı ile sayi1 değişkenine atama yapıyoruz. Sayi1 = 20 oluyor.

int toplam; kodu ile toplam adında bir değişken oluşturuyoruz.

toplam = sayi1 + sayi2 + sayi3;

Yukarıdaki satır ile 3 sayıyı toplayıp sonucu toplam değişkenine atıyoruz.

Yukarıdaki örnekte değişken tanımlama, atama ve toplama işlemleri yapılmıştır. Kullanılan operatörler atama ve toplama operatörleridir.


Örnek – 2 

2 adet sayı arasında çıkarma yapan ve sonucu 3. Sayıya bölen program.


# include <iostream>

using namespace std;


int main()

{

 int sayi1;

 sayi1 = 50;

 int sayi2;

 sayi2=10;

 int sayi3;

 sayi3 = 4;

 int sonuc;

 sonuc = (sayi1 - sayi2)/sayi3;

 cout<<sonuc<<endl;

 return 0;

}


Örnek – 3 

İki adet sayıyı çarpan ve bu sayıların 3. Sayı ile bölümünden kalanı bulan program.


# include <iostream>


using namespace std;


int main()

{


 int sayi1;

 sayi1 = 7;

 int sayi2;

 sayi2=6;

 int sayi3;

 sayi3 = 4;

 int sonuc;

 sonuc = (sayi1*sayi2)%sayi3;

 cout<<sonuc<<endl;

 return 0;

}

Yukarıdaki örnekte 7 ile 6 sayıları çarpılmış, çarpımın 4 ile bölümünden kalan bulunmuştur.

Program ekrana 2 yazacaktır.

Aşağıda ilişkisel ve mantıksal operatörlerin tamamının kullanıldığı bir örnek verilmiştir. Bilgisayarınızda C++ programlama editörü varsa bu editöre yazarak çalıştırın ve mesela klavyeden 8 rakamını yazarak sonucu gözleyin.

Bilgisayarınızda C++ yoksa internette DEV C++ programlama dilini indirebilir ve kolayca kurabilirsiniz. C++ makine diline yakın ve birçok programlama dilinin temelini oluşturan bir programlama dilidir. Ayrıca C++ dili ile programlama yapmak zevklidir. Yalnız, C++ ile form tabanlı yani Windows pencere yapısında programlama geliştirmek biraz uğraştırır. Ancak C++ dili üzerine inşa edilmiş C# programlama dili ile pencere oluşturan uygulamalar yapmak oldukça kolaydır.

Programlamayı ileride bir meslek olarak yapacaksanız önce C++ ile başlamanızı öneririz.

Programlama dilinin temelini C++ ile öğrenip, ardından C# ile form tabanlı uygulamalar geliştirmenizi öneririz.

Ayrıca internet hayatın her alanına girmiş durumda. Hem asp.net, hem de php dillerini araştırın. Web sitelerinin nasıl yapıldığını araştırın ve şimdiden ufak tefek web siteleri yapmaya başlayın.


Programlamada Veri Türleri


Programlamada Fonksiyon Kavramı


SANATSAL BİLGİ

02/01/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI