PHYTON PROGRAMLAMA OPERATÖRLERİ

Phyton programlama dilinde atama operatörleri, matematiksel, ilişkisel, mantık ve bitsel operatörler. Phyton ile operatörlerin kullanımına ilişkin örnekler.


Her programlama dilinde bazı işlemleri gerçekleştirmek üzere operatörler vardır. Bunların çoğu aynı olsa da aralarında farklılık gösteren operatörler de vardır. Bu bölümde PHYTON programlama diline ait operatörleri bir arada vereceğiz.


Matematiksel Operatörler

Bildiğimiz dört işlemi yapan komutlardır.


Operatör                Sembol            Kullanımı

Toplama                    +                   A + B

Çıkarma                     -                   A – B 

Çarpma                      *                  A * B

Bölme                        /                   A /B

Modül                        %                 A%B

Katsayı                      //                 A//B

Kuvvet                      **                 A**B


Yukarıdaki operatörlerden kuvvet ve katsayı dikkatinizi çekmiş olabilir.

A**B ifadesi, AB işlemini yapar.

A//B ifadesi A’nın içinde kaç tane B olduğunu bulur. Bir anlamda varsa ondalık kısmı atılmış bölme işlemi yapar.

Aşağıdaki kod parçasında; x’e 10, y’ye 90 değeri atanmıştır. Bu sayıların toplamı z’ye, farkı t’ye, çarpımı k’ye atanmıştır. Sonra bu değerler sırayla ekrana yazdırılmıştır.

x=10

y=90

z=x + y

t=y – x 

k=x*y

print(z)

print(t)

print(k)


İlişkisel Operatörler

Bu operatörlerin kullanımına bir örnek verecek olursak;

x=5

y=6

z=5

if(x<y):

      print(x)

      if(x==z):

         print(z)

Yukarıdaki kod satırlarının açıklamasını yapacak olursak;

Eğer x, y’den küçükse ekrana x’i yaz. Eğer x, z’ye eşit ise ekrana z’yi yaz şeklindedir. Görüldüğü gibi ilişkisel operatörler karşılaştırma işlemlerinde kullanılmaktadır.


Operatör            Sembol            Kullanımı

Eşittir                   ==                  A == B

Eşit değil               !=                   A !=B

Küçüktür               <                    A < B

Büyüktür               >                    A > B

Küçük veya eşit     <=                  A < = B

Büyük veya eşit     >=                  A > = B


Mantıksal Operatörler


Operatör               Sembol            Kullanımı

Ve                          and                   A and B

Veya                       or                     A or B

Değil                       not                   A not B


Mantıksal operatörlerin kullanımı aşağıdaki gibidir.

t=1

s=0

n=t and s

print(n)


Yukarıdaki komutlar ekrana 0 yazacaktır.


Atama Operatörleri

Atama operatörlerinde = operatörü değer atama olarak kullanılır. x = 3 dediğimizde x artık 3’e eşit olur. x + = 7 komutunu da girersek x, bu kez 10 olur. Örneğin;

x = 3

x+=7

print(x)

komutlarını girersek ekrana 10 yazılır.


Operatör               Sembol              Kullanımı

Atama                     =                       x = 3

Toplayarak Ekle       +=                     x+=3

Çıkararak ekle          -=                     x–= 3 

Çarparak ekle          *=                     x*= 3

Bölerek ekle            /=                      x/= 3Bitsel Operatörler

Operatör                Sembol           Kullanımı

Bitsel VE                     &                   A & B

Bitsel OR                    |                    A | B

Bitsel DEĞİL               ~                    ~X

Sağa Kaydırma           >>                 A >> 3

Sola Kaydırma           <<                  A << 2Yukarıdaki komutlar bitlerle işlem yapıldığında kullanılır ki bunlar ileri konulardır. Öncelikle phyton’un temellerini öğrenmelisiniz.


Problem Çözme Süreci Çözümlü SorularSANATSAL BİLGİ

11/01/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI