PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ SORULAR

9. Sınıflar bilgisayar programlama dersi, problem çözme süreci konusu. Problem çözme teknikleri, problem çözme adımları, fonksiyonlar ve operatörlerle ilgili çözümlü test.


Soru - 1

Aşağıdakilerden hangisi problem çözme süreçlerinden biri değildir?

A) Planlı bir şekilde başlamak

B) Problemi küçük parçalara ayırmak

C) Karşıtlıklardan yararlanmak

D) Deneme yapmak

E) Problemi tekrar ifade etmek


Soru – 2 

Çözüm üretmekte zorlanılan bir problem için aşağıdakilerden hangisinin yapılması çözüme götürebilir?

A) Küçük parçalara ayırma

B) Plan yaparak başlama

C) Problemi başka biçimlerde ifade etmek

D) Döngü ve koşul kullanmak

E) Operatörlerden yararlanmak


Soru – 3 

Ayla, kendisine verilen bir programın yaklaşık 100 farklı işlev gerektirdiğini görmüştür.

Ayla bu problemi çözmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Benzerliklerden yararlanmalıdır

B) Sürekli plan yapmalıdır

C) Problemi tekrar ifade etmelidir

D) Programı fonksiyonlar şeklinde yazmalıdır

E) Deneme yapmalıdır


Çözüm – 4 

Bir çözümün doğruluğunu kontrol etme, aşağıdaki problem çözme adımlarından hangisi ile adlandırılır?

A) Benzerliklerden yararlanma

B) Çözümü değerlendirme

C) Yönergeler oluşturma

D) Problemi basitleştirme

E) Asla pes etmeme


Soru – 5 

Aşağıdakilerden hangisi problem çözme adımlarından biri değildir?

A) Problemi basitleştirmek

B) Problemi anlamak

C) Farklı çözüm yolları belirleme

D) En iyi çözümü seçme

E) Seçilen çözüm yöntemini uygulama


Soru – 6 

I. İsim – soyisim bilgileri → karakter dizisi

II. Açık – kapalı durumu → karakter dizisi

III. iki tam sayının toplamı → integer

IV. "A" harfi → mantıksal

Yukarıda bazı veriler ve bu verilerin veri tipi belirtilmiştir.

Hangi veriler yanlış veri tipi ile eşleştirilmiştir?

A) Yalnız IV                    B) Yalnız II              C) II ve IV

D) I ve III                      E) III ve IVSoru – 7 

I. Şirket ismi

II. Stok kontrolü

III. Bir cismin kütlesi

IV. Sigorta durumu

Yukarıdakilerden hangileri mantıksal veridir?

A) I, II ve III

B) II, III ve IV

C) II ve III

D) I ve II

E) II ve IV


Soru – 8 

Aşağıdakilerden hangisi atama operatörüdür?

A) =>

B) =

C) >=

D) ==

E) //


Soru – 9 


I. Çarpma işlemi

II. Modül işlemi

III. Büyük ya da eşit işlemi

IV. Değil işlemi

Yukarıdaki operatörleri gösteren işaretlerin, phyton programlama dilinde yazımı sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) *, %, >=, not

B) *, mod, =>, not

C) *, %, ≥ , false

D) x, md, >=, not

E) x, %, ≥, not


Soru – 10

"İki eşittir beş ve 3 küçük veya eşittir 7" ifadesi phyton programlama dilinde nasıl yazılır?

A) (2 = 5) and (3 <= 7)

B) (2 = 5) ve (3=< 7)

C) (2 == 5) and (3 <=7)

D) (2 ==5 ) ve (3 < = 7)

E) (2 !=5) xand (3 ==7)


Soru – 11 

"İki eşit değil 8 veya 9 küçük 15" ifadesi phyton dilinde nasıl yazılır?

A) (2 not 8) or (9 < 15)

B) (2 !=8) veya (9 min 15)

C) (2 <>8) veya (9 min 15)

D) (2<>8) or (9 < 15)

E) (2 != 8) or (9 < 15)


Soru – 12 

txt = "Bu akşam kar yağması bekleniyor"

Yukarıda txt değişkenine bir cümle atanmıştır.

Bu cümleden "akşam kar" karakter katarını phyton dilinde aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile elde edebiliriz?

A) s =Left(txt, 9)

B) s = Right(txt,8)

C) s = txt[3:12]

D) s = txt[4,13]

E) s= txt.Value(‘akşam kar')


Soru – 13 

sayi1=25;

sayi2= 11;

sayi3= sayi1+sayi2;

sayi4= math.sqrt(sayi3);

sayi5=abs(sayi4);

Yukarıdaki program parçasında sayi5 kaça eşittir?

A) 144                 B) 72                  C) 36

D) 15                  E) 6Test Çözümleri


SANATSAL BİLGİ

09/01/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI