PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ TEST ÇÖZÜMLERİ

9. sınıf düzeyi bilgisayar programlama dersi. Değişkenler, operatörler, fonksiyonlar ve problem çözme adımları ve problem çözme teknikleri konuları ile ilgili testin çözümleri.Çözüm – 1 

Her zaman bir plan yaparak problemi çözmeye başlamak,

Problemi tekrar ifade etmek,

Problemi küçük parçalara ayırmak,

Önce bilinen kısımların yapılması, 

Problemin basitleştirilmesi,

Benzerliklerden yararlanılması,

Deneme yapmak,

Ve ısrarcı olmak problem çözme teknikleridir.

Karşıtlıklardan yararlanma, bir problem çözme tekniği değildir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 2 

Probleme çözüm üretilememesi, problemin çözümü hakkında zihinde herhangi bir fikir oluşmaması demektir.

Bu durumda problemi değişik biçimlerde yeniden tanımlamak, zihinde çözümün canlanmasına yardımcı olabilir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 3 

Program 100 farklı işlev gerektiriyorsa bu işlevlerin her birini ayrı birer fonksiyon halinde yazarak ana bloktan çağırmak, programı basitleştirir ve kolayca yazılmasını ve kontrol edilmesini sağlar.

Programı fonksiyonlar halinde yazmak, problemi küçük parçalara ayırmaktır.

Fonksiyonlar bazı kaynaklarda modül olarak da adlandırılmaktadır.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 4 

Bir çözümün doğruluğunu kontrol etmek, o programın istenildiği gibi çalışıp çalışmadığını test etme işidir. Bu işleme verilen ad "çözümü değerlendirme" şeklindedir.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 5 

Problem çözme adımları; Problemi tanımlama, problemi anlama, farklı çözüm yolları belirleme, En iyi çözümü seçme, en iyi çözümü uygulama ve çözümü değerlendirme şeklindedir.

Problemi basitleştirme, bir problem çözme tekniğidir.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 6 

İsim ve soyisim karakter katarı veri tipi.

Açık ve kapalı olma durumu mantıksal veri tipidir.

İki tam sayının toplamı integer (sayısal) veri tipidir.

"A" harfi karakter veri tipidir.

I ve III doğru, II ve IV yanlıştır.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 7  

Şirket ismi karakter dizisi şeklindedir.

Bir cismin kütlesi sayısal veri tipidir.

Stok kontrolü için iki değer söz konusudur; var veya yok. Stokta varsa sonuç 1, yoksa 0 olmalıdır. Bu nedenle II. İfade mantıksal veri tipine atanmalıdır.

Sigorta kontrolü için de iki değer söz konusudur; Var, yok.

Sigorta varsa sonuç true, yoksa false dönmelidir. Dolayısıyla sigorta sorgulama da mantıksal veridir.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 8 

Programlama dillerinde atama operatörü "= " şeklindedir. Bu hemen tüm dillerde aynıdır.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 9 


I. Çarpma işlemi : *

II. Modül işlemi : % 

III. Büyük ya da eşit işlemi : >=

IV. Değil işlemi : not 

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 10 

"İki eşittir beş ve 3 küçük veya eşittir 7"

phyton programlama dilinde;

Eşittir: ==

VE : and

Küçük veya eşit: <=

Sembolleriyle gösterilirler buna göre;

"İki eşittir beş ve 3 küçük veya eşittir 7" ifadesi,

2 == 5 and 3<= 7 şeklinde yazılır.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 11 

Phyton dilinde,

Eşit değil : !=

Veya : or

Küçük : <

Sembolleriyle gösterilirler. Bana göre,

"İki eşit değil 8 veya 9 küçük 15" ifadesinin yazılışı,

 (2!=8) or (9 < 15)

Şeklindedir.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 12 

A) s =Left(txt, 9)

B) s = Right(txt,8)

C) s = txt[3:12]

D) s = txt[4,13]

E) s= txt.Value(‘akşam kar')


A, B, E seçeneklerindeki kodlama şekli phytonda yoktur.

D seçeneğinde s="kşam kar" şeklinde olur.

C seçeneğinde s="akşam kar" sonucunu alırız.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 13 

sayi1=25; → sayi1’e 25 değeri atanıyor.

sayi2= 11; → sayi2’ye 11 değeri atanıyor.

sayi3= sayi1+sayi2; → sayi1 ile sayi2 toplanıp sonucu sayi3’e atanıyor. Sayi3 = 36 oluyor.

Sayi4= math.sqrt(sayi3); → sayi3’ün karekökü alınıp sayi4’e atanıyor. sayi4 = 6 oluyor.

sayi5=abs(sayi4); → sayi4’ün mutlak değeri alınıp sayi5’e atanıyor. sayi5= 6 oluyor.

Doğru cevap E seçeneği.


Hazırladığımız bu test "Problem Çözme Süreci" ile ilgili konuları pekiştirmek amaçlıdır. Derslerinizde yardımcı olacak ve kendinizi ilerletmek istediğiniz bir konu varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Size o doğrultuda soru ve konular ekleyebiliriz.


Problem Çözme Süreci Testi Soruları


Problem Çözme Süreci Konu AnlatımıSANATSAL BİLGİ

09/01/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI