SAYISAL VERİ TÜRLERİ DEĞİŞKENLER

9. sınıflar programlama dersi. Programlamada kullanılan veri tipleri. Sayısal veri tipleri, alfanümerik veri tipleri ve mantıksal veri tipleri. Problem çözme sürecinin 3. Bölümü.


Problem Çözme Süreci-3

Problem Türleri

Planlı bir dizi işlem ve adımdan oluşan yapıya "algoritma" denir. Planlı bir işlem ve yönergelere dayanan çözüme "algoritmik çözüm" denir. Gerçekleştirilmesi için doğrudan işlem yapılmayan çözümlere "keşfe dayalı çözümler" denir.

Algoritmik çözüme bir video oynatıcı programı verilebilir.

Keşfe dayalı çözüme bir yemek tarifi örnek verilebilir.

Bilgisayar Programlama

Programlama, bir görevi veya hesaplamayı yapmak için düzenlenmiş algoritmaların tamamıdır. Bir program bazen yüzlerce alt algoritmalardan, modüllerden ve fonksiyonlardan oluşabilir.

Programlama, beynimizdeki düşünceleri bilgisayara aktarmak, düşünce ve planlarımıza uygun işleri bilgisayarın yapmasını sağlamaktır. 

Bilgisayar bir makinedir, insan dilinden anlamaz. İnsanlar bir takım sembol ve simgeleri bilgisayara önceden tanıtır ve bu semboller ve simgelerle bilgisayara istediği komutları verebilir. Bu sembol, simge ve işaretler genellikle insanların anlayabileceği alfabetik işaret, kelime ve hesaplama işaretleridir. Bu sembollerin bir kısmı sayısal bir değer tutan sembollerdir. Hesaplama, değer ve tutar saklamada bu sembolleri kullanırız. Bu sembollere sayısal veri türleri veya sayısal değişkenler adı verilir.

Bilgisayara "eğer","ise"," veya", "ve" gibi duruma bağlı işlemleri yaptırmak için kullanılan işaretlere "koşul ifadeleri" denir.

Bilgisayara alfabetik bir değeri, örneğin bir hikaye parçasını aktarmak için kullandığımız veri tiplerine "alfanümerik veri tipleri" adı verilir.

Doğru ve yanlış gibi kavramları bilgisayara iletmek için kullandığımız veri tiplerine "mantıksal veri tipi" adı verilir.


Sayısal Veri Tipleri

Hesaplama işlemlerinde kullanılan veri türlerine sayısal veri tipleri denilir. Her programlama dilinin kendisine özgü sayısal veri değişkenleri vardır. Örneğin C++ dilinde,

"int" bir tam sayı veri tipidir. Bu veri tipi, ilgili programın derleyicisine tam sayıları tutacak şekilde tanıtılmıştır. İki adet tam sayıyı toplayacaksak aşağıdaki gibi yapabiliriz.

int x;

int y;

int z;

x = 10;

y = 15

z = x + y;

Yukarıdaki satırlarda kullanılan programlama dilinde "int" veri tipinde x, y ve z değişkenleri tanımlanmıştır. Daha sonra x ve y değişkenlerine değer atanmıştır.

Bu iki değişken toplanarak sonucu z değişkenine aktarılmıştır. z değişkenini ekrana yazdırırsak, ekranda 25 yazacaktır.

C++ programlama dilinde bir başka sayısal veri tipi "float" tır. "float" değişkeni ondalıklı sayılarla işlem yapmada kullanılır.

Örneğin;

float d;

d = 25,789

Sayısal verilerle dört işlem hesaplamalarını, kök alma, kuvvet alma gibi işlemleri yapabiliriz. Belli sayıları bilgisayar ortamında saklamak istersek yine bu değişkenleri kullanarak değerleri ilgili dosyaya yazdırırız.


Alfanümerik Veri tipleri

Her programlama dilinde alfabetik değerleri tutacak değişken tipleri bulunmaktadır. Bu değişkenler vasıtasıyla bir metin parçasını ele alarak üzerinde çeşitli işlemler yapmak mümkündür.

Bu veri tiplerinin nasıl tanımlandığına ve kullanıldığına yine C++ dili ile örnek verelim.

string alfabetik;

alfabetik = "C++ ile programlama dersi";

cout<<alfabetik;

Yukarıdaki kod parçasında string ifadesi programlama dilinin alfabetik değerleri tutan değişkenlerin tanımlandığı sınıftır. Önce bu sınıftan alfabetik adında bir değişken tanımlanmış, ardından bu değişkene "C++ ile programlama dersi" yazılmıştır. "cout" ifadesi ile bu değişken ekrana yazdırılmıştır. Ekranda "C++ ile programlama dersi" yazacaktır.


Mantıksal Veri Tipleri

Bu veri tipleri programlama içinde bir olayın gerçekleşip gerçekleşmediği durumlara bağlı olarak farklı kodların çalışması gerektiğinde kullanılır. Bu veri tiplerinde genellikle true ve false kullanılır. "true" nin karşılığı 1, "falsenin" karşılığı sıfırdır.

C++ programlama dilinde mantıksal veri tipi olarak "bool" adında bir sınıf kullanılır.

bool durum;

durum = true;

if(durum == true)

{

   Modül1

}

else

{

 Modül2

}

Yukarıdaki kod bloğu bool sınıfından test adında bir değişken tanımlamıştır. Bu değişkene "true" değeri atanmıştır. true = 1 demektir. " if" ifadesi koşul bildirmektedir. Eğer durum ==true ise 1. Modül kodları, aksi halde 2. Modül kodları çalıştırılacaktır. Böylece mantıksal ve koşul ifadelerinin sayısı artırılarak bir program içinde yüzlerce farklı duruma göre bilgisayara farklı işler yaptırmak mümkün olur.


Problem Çözme Süreci - 1


Programlamada FonksiyonlarSANATSAL BİLGİ

27/12/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI