SQL SERVER SORGU KOMUTLARI

Select, MAX, MİN, TOP, Where sorgu komutları. Bu komutları kullanarak tabloları listelemek. 

Sql Server management studio penceresinde tablolarla ilgili tüm işlemleri yapabilmekteyiz. Bu yazıda query sorguları anlatılacaktır. Bu sorgular Visual Studio da Select From ifadesi yerine yazılırsa aynen çalışacaktır. Visual Studio’da kullandığınızda USE satırıne ve en alttaki GO satırını yazmayın.

Sql Server Kayıtları Listelemek

Sql Server’da bir tablonun kayıtlarını görmek, listelemek isterseniz tablo adı üzerinde farenin sağ tuşuna basın açılan pencereden 

Script Table As >>Select To >>New Query EditorWindow 

basamaklarını takip ederek Select From sorgu ekranını açın F5 e basarak veya Execute yazısını tıklayarak tablo içeriğini görebilirsiniz.

USE [ExerciseDb]
GO
SELECT [ID]
      ,[BASLIK1]
      ,[BASLIK2]
      ,[RESIM]
      ,[ICERIK]
      ,[TARIH]
  FROM [dbo].[KAYITLAR]
GO


Yukarıdaki sorgu komutlarını new query buttonunu tıklarak yeni bir query yazma ekranı açarak da yazıp çalıştırabilirsiniz.

Yukarıdaki sorguda SELECT ifadesinin altındaki From kısmına kadar olan satırlar sütun başlıklarını gösteriyor. Görmek istemediğiniz sütun başlıklarını silebilirsiniz. Sadece SELECT ifadesinden FROM yazısına kadar olan kısımlar görülür. Örneğin Sadece id, başlık ve tarihi görmek istersek;


SELECT [ID]
      ,[BASLIK1]
      ,[TARIH]
  FROM [dbo].[KAYITLAR]
GO


Şeklinde komutu düzenleyebiliriz.

Yine burada istediğimiz filtre işlemini de yapabiliriz. Örneğin son girilen 5 kaydı görmek istersek;


SELECT TOP(5) ID, BASLIK1,BASLIK2, TARIH
  FROM [dbo].[KAYITLAR] order by TARIH desc
GO

Şeklinde bir sorgu yazabiliriz. Bu sorgu KAYITLAR tablosunda TARIH sütunu en yüksek 5 kaydı görüntüler.


Eğer ilk girilmiş 5 kaydı listelemek istesek komut şu şekilde olacaktı.


  SELECT TOP(5) ID, BASLIK1,BASLIK2, TARIH FROM [dbo].[KAYITLAR] order by TARIH asc
GOID değeri en büyük olan kaydın ID değerine bakalım

USE [ExerciseDb]
GO
SELECT MAX(ID) ID
  FROM [dbo].[KAYITLAR]
GO


ID değeri en küçük olan kaydın ID değerine bakalım

USE [ExerciseDb]
GO
SELECT MAX(ID) ID
  FROM [dbo].[KAYITLAR]
GO


Bu arada küçük bir not düşelim USE [ExerciseDb] komut satırı bu işlemin ExerciseDb adlı database adı altında olan tablo ile ilgili olduğunu belirler. Yani Database adıdır. Eğer doğru database üzerinde işlem yapıyorsanız bu komutu kullanmanıza gerek yoktur.


ID değeri en büyük olan kaydın 3 sütununu inceleyelim

SELECT TOP(1) ID, BASLIK1, TARIH
  FROM [dbo].[KAYITLAR] order by ID desc
GO


Özelleştirilmiş bir sorgu yapalım. Where komutu ile tarihi belli bir tarihten büyük olanları listeleyelim.

USE [ExerciseDb]
GO
SELECT ID, BASLIK1,BASLIK2,TARIH
  FROM [dbo].[KAYITLAR] where TARIH >'12.12.2015'
GO

Yukarıdaki komutların tamamını visual studio’da kullanabilirsiniz. Bağlantıda database adını belirtmiş olacağınızdan USE ve GO komut satırlarını yazmayın.


Kolay Gelsin

SANATSAL BİLGİ

12/11/2016

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI