SQL SERVER UPDATE SORGUSU

Sql Server kayıt güncelleme işlemleri. Update sorgusunun kullanımı. Update stored procedure i oluşturmak. Visual studio ile update komutunu kullanmak.


Update komutu Sql Server veritabanında bulunan belli bir tablodaki kayıtları güncellemeye yarar. Kayıtlar üzerinde bazen değişiklik yapmak gerekebilir. Bu durumda Update komutunu kullanırız.

Update komutu stored procedure içinde veya sql server management studio içerisinde veya visual studio yazılımında commandtext komutuna ilgili parametre yazılarak istenen tabloda istenen güncelleme yapılabilmektedir.

Aşağıda Sql Server query ekranına yazılmış bir güncelleme komutu yer alıyor. Eğer ki bu komutu visual studio da kullanmak istersek aynen yazarız. Güncelleme işlemi geçekleşecektir. Yalnız visual studio da çoğunlukla parametre kullanmadan güncelleme işlemi gerçekleşmiyor. Bu nedenle hem hızlı, hem sağlam, hem güvenli bir şekilde güncelleme yapmak için visual studio da stored procedure kullanın. Yeni kayıt girişi içinde stored procedure kullanın. Güncelleme ve yeni kayıt ekleme işlemlerinde stored procedure kullanmanız hem kayıtları güvenli bir şekilde yerleştirmenizi sağlar. Hem de zamandan kazandırır.


USE [ExerciseDb]
GO
UPDATE [dbo].[KAYITLAR]
   SET 
      [BASLIK1] = 'Yeni Başlık'
      ,[BASLIK2] = 'Alt Başlık'
      ,[RESIM] = 'Yeni Resim yolu'
      ,[ICERIK] = 'Yeni İçerik'
      ,[TARIH] = '06.11.2016'
 WHERE ID='12'
GO


Yukarıdaki komut blokunda;

USE [ExerciseDb] satırı database adını belirtiyor. Visual studio’da yazarken bu satırı yazmayın. Visual studio’da en alttaki GO satırını da yazmayın.

Yukarıdaki kod blokunda SET ifadesinden sonra önce sütun başlıkları, sonrada bunların yeni değerleri verilmiş. Yukarıdaki kod blokunu yazıp çalıştırırsak BASLIK1 sütununda ne yazarsa yazsın ‘Yeni Başlık’ ile değiştirilecektir. BASLIK2 sütununa karşılık gelen veri de ne olduğuna bakılmaksızın ‘Alt Başlık’ ile değiştirilecektir. Peki binlerce kayıt varsa, biz hangisini değiştireceğiz. Hangi kaydı değiştireceğimizi Where komutu ile bildiriyoruz. Yukarıdaki sorguya göre ID değeri 12 olan kayıt yazdığımız değerler ile değiştirilecektir.


Update Prosedürü


Bu prosedür güncellenecek verileri ve where sorgusuna gönderilecek değeri parametre olarak alır. Programlama editöründe bu parametrelere güncel değerler gönderilerek SqlCommand parametresi ile güncelleme işlemi yapılır.

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE kayitguncelle (@id int, @baslik1 nvarchar(max), @baslik2 nvarchar(max),
@resim nvarchar(max), @icerik nvarchar(max), @tarih datetime)
AS
BEGIN
 UPDATE [dbo].[KAYITLAR]
   SET 
      [BASLIK1] = @baslik1
      ,[BASLIK2] = @baslik2
      ,[RESIM] = @resim
      ,[ICERIK] = @icerik
      ,[TARIH] = @tarih
 WHERE ID=@id
 SET NOCOUNT ON;
END
GOYukarıdaki sorguda kayitguncelle stored procedure nin adı, KAYITLAR ise güncellenecek tablonun adıdır.SANATSAL BİLGİ

19/11/2016

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI